Witamy

 

 

"Nadrzędną wartością, którą kierujemy się w naszej pracy, jest drugi człowiek - jego potrzeby,      oczekiwania, wzajemna życzliwość i poczucie bezpieczeństwa". 

  

 

  

  

 

 

 

W dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Serdecznie zapraszamy rodziców razem z dziećmi. 

 


SZANOWNI PAŃSTWO!
RODZICE UCZNIÓW KLAS III i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W NASZEJ SZKOLE TRWA NABÓR DO KLASY IV i VI INTEGRACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020.
Oddział klasy integracyjnej liczy maksymalnie 20 uczniów. Do klasy integracyjnej przyjmujemy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność (5 miejsc).
Szkoła w ramach posiadanych środków udziela uczniom pomocy zgodnej z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu: organizuje właściwe wyposażenie klas, dostosowuje treści programowe i metody pracy oraz zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Wychowawstwo w każdej klasie integracyjnej sprawuje dwóch nauczycieli: pedagog specjalny i nauczyciel przedmiotu. Pracujemy w systemie jednozmianowym od godz. 8.05 do 15.45.
Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom potrzebującym wsparcia w formie:
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- zajęć terapii pedagogicznej (Tomatis, Biofeedback, Integracja Sensoryczna, Terapia ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne),
- zajęcia rozwijające zainteresowania (artystyczne „Studio wyobraźni”, koło matematyczne, przyrodnicze, koło redakcyjne „Mały redaktor”),
- zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
- indywidualne wsparcie psychologa.
W klasach VII i VIII uczniowie realizują program zajęć dodatkowych:
- matematyka w projektach,
- kultura krajów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych,
- kształtowanie przestrzeni.
W klasie V uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka (język hiszpański).
Dzieci w naszej szkole uczą się w warunkach naturalnych zauważać odmienność innych. Uczą się tolerancji i szacunku. Stają się empatyczne i wrażliwe. Mają szansę wykształcić takie cechy charakteru, jak wyrozumiałość i cierpliwość, które są niezbędne do budowania osobistego sukcesu i samorealizacji.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY do wspólnej przygody, jaką jest odkrywanie świata integracji.
Wszystkich chętnych zapraszamy do składania podań i wypełnionej ankiety pobranej z zakładki „REKRUTACJA” w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30 – 16.30.
Spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do naszej szkoły odbędzie się w maju (dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym).

 

                                                                                                                                                

 

 

 

Informujemy o możliwości kontaktu z naszą szkołą za pośrednictwem  https://epuap.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku na rzecz Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga.

Przekazane przez Państwa pieniądze w kwocie 4052zł zostaną przeznaczone na potrzeby najmłodszych uczniów naszej szkoły i umożliwią zakup wygodnych i nowoczesnych kompletów mebli do jednej z klas edukacji wczesnoszkolnej.

                                                                                                         dyrektor, nauczyciele, uczniowie 

 

 

 

BIP