Witamy

 

 

"Nadrzędną wartością, którą kierujemy się w naszej pracy, jest drugi człowiek - jego potrzeby,      oczekiwania, wzajemna życzliwość i poczucie bezpieczeństwa". 

  

 

 

                                  Nasze szkoły to:

 

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339

Gimnazjum Integracyjne nr 12 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i pedagogów mokotowskich szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w warsztatach dotyczących integracji sensorycznej. Zajęcia poprowadzą specjaliści z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62. Program zajęć przedstawiamy poniżej.
Proponujemy dwa terminy:
- 13 grudnia 2016 (dla 30 osobowej grupy)
- 20 grudnia 2016 (dla grupy 30 osobowej)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wybranie terminu i zgłoszenie drogą mailową swojego udziału
do 9 grudnia 2016. 
Dyrektor Zespołu szkół Integracyjnych nr 62
Lidia Kumanek
Specjaliści:
Małgorzata Kahl
Anna Sikorska
Plan warsztatów

godz. 14.30 – rozpoczęcie/przywitanie

godz. 14.40 – 15. 30 – wprowadzenie do metody, omówienie specyficznych zachowań dzieci z zaburzeniami SI 

piętnastominutowa przerwa kawowa 

godz. 15.45 – 17.00 – pokaz filmu z zajęć SI z omówieniem prezentowanych zadań ruchowych oraz sposobów przełożenia ich na zajęcia wychowania fizycznego, stosowania podczas przerw śródlekcyjnych i podczas  zabaw ruchowych

godz. 17.00 – 17.30 – Podsumowanie/ dyskusja: włączanie elementów terapii SI do zajęć edukacyjnych, w tym zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, itd.     

Informacja na temat osób prowadzących warsztaty.

Małgorzata Kahl

mgr fizjoterapii, mgr pedagogiki specjalnej ( pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne)

technik ortopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta manipulacji powięziowych - fascial manipulation,  łańcuchy mięśniowe GDS (Godelieve Denys-Struyf),certyfikowany terapeuta uroginekologiczny przez Polskie Towarzystwo Urogonekologiczne                          

Anna Sikorska

mgr fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej, hipoterapeuta, terapeuta metody Vojty, terapeuta metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

uczniów klas gimnazjalnych zachęcamy do udziału w "Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka". Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 opublikowany jest na stronie: www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ . Rejestracji wniosków wraz z publikacją Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia dokonuje nauczyciel-opiekun po wcześniejszych ustaleniach z Rodzicami. Nabór trwa do 30.06.2016r. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

 

 

 

Szanowni Państwo Rodzice,

 

Nauczyciele  oraz  Przyjaciele  i  Sympatycy  naszej szkoły!

 

W związku z koniecznością generalnego remontu szkolnego busa zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego przedsięwzięcia. 

Zgromadziliśmy już kwotę 4.700,00 zł, ale brakuje nam obecnie jeszcze 45.300,00zł (całkowity koszt remontu wyniesie w przybliżeniu 50.000,00zł).  

Wdzięczni będziemy za każdy gest pomocy. Liczymy na Państwa solidarność i otwarte serca. 

Pieniądze można wpłacać na konta Rady Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62: 

36 1090 1043 0000 0001 3178 9544 z dopiskiem: „SZKOLNY AUTOBUS”.  

Dziękujemy w imieniu uczniów i całej społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

Informacje dla kandydatów do gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

z przyjemnością informujemy, że w wybranych klasach naszej szkoły podstawowej realizowana jest metodyczna innowacja pedagogiczna „Miasto Przyszłości” autorstwa p. Ewy Liwskiej i p. Anny Suskiej wpisana na listę innowacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Podejmowane w innowacji działania interdyscyplinarne, międzyprzedmiotowe oraz praca metodą eksperymentu mają pobudzić młodych ludzi do aktywnej ponadprzedmiotowej edukacji, nauki przez doświadczanie. W sposób oczywisty uczniowie muszą umieć określić co widzą, przeprowadzić analizę sytuacji i wyciągnąć wnioski. Stosowanie specjalistycznego programu do projektowania przybliży uczniom dzisiejszy rozwój techniki i pokaże w jaki sposób plik z komputera potrafi zamienić się w rzeczywisty przedmiot wytworzony przez drukarkę 3D. Nadrzędnym powodem innowacji jest przybliżenie uczniom pracy inżynierskiej, umiejętności pracy samodzielnej ale i w grupach oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych z życia wziętych.

 

 

 

 

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku na rzecz Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga.

Przekazane przez Państwa pieniądze w kwocie 4052zł zostaną przeznaczone na potrzeby najmłodszych uczniów naszej szkoły i umożliwią zakup wygodnych i nowoczesnych kompletów mebli do jednej z klas edukacji wczesnoszkolnej.

                                                                                                         dyrektor, nauczyciele, uczniowie 

 

 

 

BIP