Aktualności

Aktualności

2018-11-27

,,Zima w mieście 2019''

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) – akcji ,,Zima w mieście 2019''
w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339

 

1.Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Programu „Zima w Mieście” 2019 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

Zapisy do programu rozpoczną się 4 grudnia 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 

2.Warunki uczestniczenia ucznia w Programie:

a) posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

b) złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,

c) uiszczenie opłaty za posiłki[1],

d) przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

3. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni z wyłączeniem dni świątecznych).

4. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do17.00

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Programu.

6. Uczestnik Programu w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat i zobowiązani do przynoszenia własnych posiłków.

8. Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

9. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki najpóźniej do dnia 10.01.2019

10. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym tel. 604 211 828 lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w FPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

11. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki dokonywany będzie po zakończeniu Programu, do dnia 15.02.2019 r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których był nieobecny.

12.Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Programu są bezpłatne.

13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Programu, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

14. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Programu, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Programu z udziału w zajęciach.

15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

16. O rezygnacji z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

17. Jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rozumiana jest trzydniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

 

Harmonogram zapisów

  

kierownik akcji ,,Zima w mieście 2019'' w SPI 339 – Grzegorz Bańka


2018-10-09

Sukces naszej szkoły na 22. Pikniku Naukowym

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE STANOWISKO NASZEJ SZKOŁY NA 22.PIKNIKU NAUKOWYM ZOSTAŁO BARDZO WYSOKO OCENIONE PRZEZ ORGANIZATORÓW.


Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc wszystkim nauczycielom i rodzicom naszych uczniów, którzy przyczynili sie do naszego sukcesu. Szczególnie serdecznie  dziękujemy naszym uczniom i ubiegłorocznym absolwentom, których doskonałe zachowanie i świetny kontakt ze zwiedzającymi zostały bardzo wysoko ocenione przez ewaluatorów.

 

 

Przedstawiamy list, który otrzymaliśmy od Zespołu Organizacyjnego Pikniku Naukowego

 

 

Szanowni Państwo,

 

Bardzo dziękujemy za udział w 22. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

 

Doceniamy wysiłek włożony w przygotowanie, a potem całodzienną obsługę piknikowego stanowiska. Dzięki Państwa zaangażowaniu, kreatywności i otwartości udaje nam się wspólnie tworzyć tak wyjątkową imprezę.

(....)

 

Państwa stanowisko zostało bardzo wysoko ocenione. Miało program bogaty w doświadczenia i eksperymenty. Ewaluator zwrócił szczególną uwagę na minionki i doświadczenia dotyczące środka ciężkości. Te uznał za najbardziej wartościowe. Natomiast dobór zagadek logicznych był mniej udany niż pozostałe elementy programu. Jednak to, co zostało ocenione najwyżej, to zachowanie uczniów. Trzeba być świetnym nauczycielem, żeby grupę nastolatków tak przygotować do animacji stanowiska. Uczniowie doskonale nawiązywali kontakt ze zwiedzającymi, starali się - i zazwyczaj im się tu udawało - jasno tłumaczyć pokazywane zjawiska. Będąca z nimi nauczycielka pełniła rolę wspierającą, a to najtrudniejsza z ról na takiej imprezie. Całość złożyła się na bardzo wysoką jakość stanowiska. Program i sposób realizacji niosą komunikat, który nadaje Piknikowi sens. Gratulujemy!!!

 

Na zakończenie jeszcze raz dziękujemy za udział w 22. Pikniku Naukowym.

Życzymy Państwu niesłabnącego entuzjazmu i zaangażowania w działania związane z upowszechnianiem nauki. I oczywiście zapraszamy do udziału w przyszłorocznym 23. Pikniku Naukowym, który odbędzie się pod hasłem My i maszyny 11 Maja 2019r.

 

Pozdrawiamy

Zespół Organizacyjny Pikniku Naukowego

 

 


2018-09-19

AKCJA ,,LATO W MIEŚCIE 2018''

W akcji organizowanej na terenie naszej szkoły w dniach 16.07 – 27.07.2018 uczestniczyło ogółem 147 dzieci.

Uczestnicy akcji brali udział w rożnych wyjściach poza teren szkoły: do kręgielni, do Kinoteki, do Młodzieżowego Domu Kultury, na zajęcia ,,Szekspir w kosmosie'', do Centrum Pieniądza, Muzeum Pragi, do Centrum Nauki Kopernik, do Muzeum Drukarstwa, do Centrum Interpretacji Zabytku, do Pałacu w Wilanowie, Muzeum Narodowego, do Teatru Baza. Na terenie szkoły uczestnicy akcji wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Policję - ,,Miasteczko Ruchu Drogowego'', przedstawieniu ,,Wiślana opowieść'', zajęciach ,,Przyrodnicze i matematyczne eksperymenty'', w zajęciach praktycznych uczących udzielania pierwszej pomocy oraz w zajęciach tanecznych.

 

Na terenie szkoły dzieci uczestniczyły w zajęciach z następujących animacji:

- animacja plastycznej – prace – piasklejki, filcowe zawieszki, mozaiki z pianki, czapeczki z wełny i inne prace plastyczne

- animacja zajęć sportowych – mecze piłki nożnej, zajęcia z tenisa stołowego, gry i zabawy ruchowe przy muzyce, konkursy i rozgrywki sportowe

- animacja zajęć kulturalnych – czytelnictwo, poznawanie baśni i legend polskich, nauka zasad dobrego zachowania – zasady savoir - vivre

- animacja zajęć integracyjnych – tańce, zabawy integrujące grupę,nauka zasad prawidłowego uczestnictwa w grupie, dyskoteka, zajęcia komputerowe

- animacja zajęć muzycznych – poranki z muzyką dziecięcą

- animacja turystyczna – konkurs ,,Czy znasz swoje miasto?'', wycieczki oraz spacery po ważnych ze względów turystycznych miejscach Warszawy – Stare Miasto.

Uczestnicy akcji w ostatnim dniu pozytywnie ocenili program akcji – zarówno wyjść i wycieczek, jak też zajęć odbywających się na terenie placówki.

Nauczyciele, którzy sprawowali opiekę nad uczestnikami akcji oraz prowadzili zajęcia z poszczególnych animacji to: Anna Chrzanowska – Bereda, Beata Łuczyńska – Kamińska, Daniel Grochowalski, Marzena Pomianowska, Monika Kos, Emilia Wiórkowska, Monika Zielińska, Renata Ferenc, Kamil Grochowalski, Iwona Wasilewska – Beck, Balbina Sochaczewska, Katarzyna Stryj, Dorota Tokarska, Virginia Schulte, Agnieszka Kędzierska, Krawczyk Anna, Iza Biegalska.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty zajęć podczas akcji ,,Lato w mieście 2018''

 

kierownik akcji ,,Lato w mieście'' – p. Grzegorz Bańka


2018-06-18

22. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

W tym roku już po raz dziesiąty nasza szkoła miała swój namiot na Pikniku Naukowym. To dla nas ogromne wyróżnienie, bo na tej bardzo prestiżowej ogólnopolskiej imprezie promującej naukę, prezentują się wyższe uczelnie, instytuty naukowe, studenckie koła naukowe i jedynie nie więcej niż 10 szkół.

W tym roku hasłem wiodącym pikniku był RUCH. Na naszym stanowisku pod hasłem Ruch niejedno ma imię pokazaliśmy "ruch" w różnych ujęciach w matematyce i fizyce.

Stanowisko matematyczne było bardzo ciekawe. Uczniowie z klasy IIc gimnazjum przedstawiali zabawy, gry i łamigłówki matematyczne. Goście naszego stanowiska byli często zaskoczeni prostym i niespodziewanym rozwiązaniem problemu, co powodowało często śmiech i radość tak rodziców jak i dzieci.

Stanowisko fizyczne składało się z kilku części, ale największe zainteresowanie małej widowni wzbudzały "chodzące Minionki". Za ich przygotowanie dziękujemy bardzo p.Oli Maciszewskiej. Nasi uczniowie pokazywali w jaki sposób można samodzielnie wykonać tę zabawkę i tłumaczyli na jakiej zasadzie ona sie porusza. Drugim elementem cieszącym sie wielkim zainteresowaniem był samoczynnie wtaczający sie pod górę podwójny stożek pięknie wykonany przez ojca naszej uczennicy p. Jacka Zająca, któremu bardzo dziękujemy za tę świetną pomoc naukową. Odwiedzający nasz namiot nie mogli uwierzyć, że to jest możliwe, doszukiwali się jakiegoś ukrytego magnesu itp.

Nie sposób opisać wszystkie punkty naszych obu prezentacji, ale najlepszym potwierdzeniem atrakcyjności naszego namiotu był fakt dużej liczby osób chętnych do odwiedzenia naszego namiotu, i stale duża niesłabnąca frekwencja.

Z przyjemnością pragniemy podziękować naszym uczniom z klas gimnazjalnych IIc i IIIb (wspieranych kilkoma osobami z klas IIIa i IIIc), którzy byli wspaniałymi ambasadorami naszej szkoły. Odbieraliśmy wiele słów pochwały dla wspaniałego zachowania naszych uczniów, życzliwego i umiejętnego przekazywania informacji niezbędnych do wyjaśnienia problemu , uwagi poświęcanej każdemu odwiedzającemu ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych gości, kultury osobistej i nie schodzącego z ich twarzy uśmiechu.

Żeby wszystko odbyło się sprawnie potrzebowaliśmy także pomocy w spakowaniu i dowiezieniu eksponatów na Stadion , a po zakończeniu imprezy powtórnym spakowaniu i odwiezieniu do szkoły. Za pomoc w transporcie bardzo dziękujemy panom Robertowi Twarowskiemu i Leszkowi Czyżewskiemu.


2018-04-22

W labiryntach matematyki

16 marca 2018r. w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 miało miejsce uroczyste rozdanie nagród w XI edycji Mokotowskiego Konkursu Matematycznego „W labiryntach matematyki”. W etapie dzielnicowym wzięło udział 188 uczniów klas I – III z szesnastu mokotowskich szkół podstawowych. Zostało wyłonionych 36 laureatów, których mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Lidia Kumanek, która gratulowała wszystkim laureatom, a także wyraziła swoje uznanie dla tylu doskonałych matematyków wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Z kolei Pani Monika Zielińska podkreśliła fakt, że laureaci naszego konkursu w przyszłości zajmują wysokie miejsca w konkursach matematycznych w kolejnych etapach kształcenia. Zachęciła też, szczególnie uczniów klas III do kontynuowania przygody z konkursami matematycznymi dla uczniów klas IV – VIII. Potem nastąpił najbardziej wyczekiwany przez wszystkich moment rozdania dyplomów gratulacyjnych i nagród rzeczowych. Naszą uroczystość uświetnił również występ dziewcząt ze szkolnego zespołu artystycznego „Warszawskie nutki”, które zaprezentowały występ taneczno - wokalny opracowany i przygotowany przez Panią Małgorzatę Izdebską. Dziękujemy wszystkim Uczniom za udział w konkursie „W labiryntach matematyki”. Dziękujemy również wszystkim Rodzicom i Nauczycielom za pracę włożoną w tok przygotowań dzieci do konkursu, a także Nauczycielom, którzy włączają się w organizację etapów szkolnych i etapu dzielnicowego. Serdeczne podziękowania składamy też Dyrekcji naszej Szkoły za pomoc i wsparcie okazywane nam podczas corocznej organizacji konkursu oraz za uczestniczenie w najważniejszych etapach konkursowych zmagań. Jednocześnie informujemy, że oczywiście planujemy kolejne etapy konkursu i już teraz zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w przyszłorocznej XII edycji Mokotowskiego Konkursu Matematycznego „W labiryntach matematyki”.

 

Z wyrazami szacunku

organizatorki konkursu

Monika Zielińska

Anna Kołodziejczyk

 

 2017-06-05

21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami.

Ponad dwustu wystawców, takich jak instytuty  naukowe, wyższe uczelnie, koła studenckie i wśród nich nasza szkoła. To wielkie wyróżnienie, ale i wielka odpowiedzialność.  Sprostaliśmy temu wyzwaniu i nasze stoisko cieszyło się dużym powodzeniem wśród odwiedzających.


Tematem wiodącym tegorocznego pikniku była Ziemia, więc  na nasze wystąpienie złożyły się związane z tą tematyką prezentacje matematyczne, biologiczne i  fizyczne.

 

W części matematycznej znalazły się łamigłówki i quiz. "Jaka jest najwyższa góra, najdłuższa rzeka, największa pustynia?" Podpowiedzi mogliśmy znaleźć na  makietach kontynentów i plakatach. Nasi goście mogli obliczyć również odległość okrętu od brzegu – tak jak to zrobił Tales. Wskazywaliśmy też kapitanowi, jak ma wyznaczyć bezkolizyjne trasy do pięciu wysp. 

Próbowaliśmy opasać sznurkiem pomarańczę. Potem robiliśmy to samo z Ziemią! A na koniec wpuszczaliśmy tam kota. Brzmi nieprawdopodobnie? Trzeba było się nieźle nagłówkować. 


W części biologiczno-fizycznej skupiliśmy się na zagadnieniach ekologii i czystości powietrza. Ponieważ planujemy zorganizowanie przy naszej szkole Ogrodu naukowego, więc pokazaliśmy kilka wybranych eksperymentów, które będą przeprowadzane  przez naszych uczniów podczas zajęć w  ogrodzie. Dużym  zainteresowaniem cieszyły sie dwa domki, z których jeden miał dach pokryty specjalnie wyhodowaną rzeżuchą. Wewnątrz umieszczone były przyrządy wskazujące jaka jest w domku temperatura i wilgotność.  Obserwacja prowadziła do wniosku, że zdecydowanie gorzej żyłoby się mieszkańcom domu z czarnym dachem.  Drugą atrakcją, szczególnie obleganą przez najmłodszych gości pikniku  była fontanna zasilana baterią słoneczną, której działanie zakłócał cień dłoni.

 

Nieco starsi nasi goście bardzo interesowali się pomiarami jakości powietrza, które przeprowadzaliśmy na naszym stanowisku i poza nim używając  miernika  node, którym dysponujemy dzięki uprzejmości właścicieli firmy ODDECH TO ŻYCIE.PL.  Odwiedzający nasze stoisko mogli także dowiedzieć się jaka jest w danym dniu jakość powietrza nie tylko w Warszawie, ale i w miejscowości, z której przyjechali. W naszym namiocie można było także obejrzeć różne maski antysmogowe oraz dowiedzieć się jak w specjalnej doniczce hodować rośliny ozdobne usuwające toksyczne związki z powietrza. Z przyjemnością informujemy, że wśród naszych gości był p. Wiktor Niedzicki, znany i ceniony  popularyzator  nauki, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, autor około 800 programów telewizyjnych, artykułów, książek i serii broszur "Laboratorium Wiktora". Gratulował nam świetnych uczniów i zamieścił film z pikniku, gdzie znalazło się także miejsce dla naszej szkoły.

https://www.facebook.com/niedzicki/

 

 

Sukces naszej szkoły nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli i naszych wspaniałych uczniów, którzy przygotowali eksponaty na piknik, a podczas pikniku swoim doskonałym zachowaniem, wiedzą i życzliwością okazali się świetnymi  reprezentantami  naszej  szkoły. Wielkie dzięki!

Dziękujemy bardzo za życzliwość i udostępnienie nam doskonałego miernika jakości powietrza   node, doniczki i masek p. Agnieszce Liszka – Dobrowolskiej,  właścicielce firmy ODDECH TO ŻYCIE.PL. 

Dziękujemy p. Robertowi Twarowskiemu, który zapewnił nam transport  wyposażenia naszego stoiska oraz pomagał w montażu i demontażu.

Dziękujemy za wsparcie i pomoc w wyposażeniu naszego stanowiska p. Mirosławowi Proppé.


2017-06-04

NGÀY VĂN HÓA VIẸ̑T NAM – DZIEŃ KULTURY WIETNAMSKIEJ

W dniu 18 maja 2017 roku, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu państwa Cao Thị Hà i Trịnh Hoài Nam, uczniowie naszej szkoły udali się w egzotyczną podróż do dalekiego Wietnamu. W przygotowaniach Dnia Kultury Wietnamskiej, oprócz pomysłodawców, wzięli udział uczniowie klas Ic i IIb gimnazjum, nauczycielki: p. Balbina Sochaczewska, p. Agnieszka Mańkowska, p. Agnieszka Jagodzińska, p. Aleksandra Maciszewska, p. Monika Zielińska, p. Anna Czyżewska i p. Lidia Olszewska, p. Victoria Hòa Trần  oraz grupa wietnamskich gości.

 

O godz. 9.00 zgromadzona publiczność obejrzała taniec z bębnami Múa Trống Cơm, w wykonaniu uczniów klasy IC. Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor Lidię Kumanek oraz państwa Cao Thị Hà i Trịnh Hoài Nam, odbył się pokaz tradycyjnych strojów. Po nim, uzdolnieni językowo i muzycznie pierwszoklasiści, zaśpiewali PO WIETNAMSKU piosenkę Bốn Chữ Lắm.
Kolejny punkt programu,  Múa Lân, wywarł duże wrażenie na oglądających. W rytmie bębna na scenę wkroczyły dwa lwy, których tańcem dyrygował wielkogłowy Budda Di Lặc, będący symbolem dobra i radości. W niesamowitych kostiumach lwów oraz Buddy była ukryta piątka uczniów klasy IIB.

Pierwsza część uroczystości zakończyła się pięknym tańcem z wachlarzami Múa Quạt, w wykonaniu grupy dziewcząt z obu klas.Po przerwie na uczniów klas gimnazjalnych czekało wiele atrakcji.

Gimnazjaliści z IC i IIB przygotowali film i prezentacje przybliżające kulturę i życie codzienne w Wietnamie. Chętni uczniowie brali udział w quizie, w którym nagrodami były oryginalne, wietnamskie słodycze. Na forum można było oglądać różnorodne tradycyjne wyroby, oraz wystawę fotografii, prezentujących między innymi stroje i zwyczaje wietnamskie. Na stanowisku plastycznym uczniowie wykonywali laleczki w tradycyjnych strojach, kolorowe, bambusowe gwiazdy oraz origami – kwiaty lotosu.

Wiele osób gromadziło się przy stanowisku prezentującym gry i zabawy. Najsprawniejsi mogli się sprawdzić, skacząc przez bambusowe tyczki a miłośnicy planszówek rozgrywali kolejne partie gry Ô ăn quan. Można było również zagrać w odpowiednik starej, podwórkowej gry w ciupy. W wersji wietnamskiej zamiast kamieni używane były woreczki z ryżem i bambusowe pałeczki.

Smakowitymi zapachami kusiło stanowisko prezentujące wietnamską kuchnię. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy mieli okazję nauczyć się jeść pałeczkami oraz spróbować różnych przysmaków, a nawet przygotować je samodzielnie.

 

 

Po uroczystości nasi wietnamscy goście, pani dyrektor, uczniowie klas IC i IIB oraz nauczyciele zebrali się na patio, gdzie nastąpiło podsumowanie imprezy, podziękowania i miły poczęstunek.

 

 

Organizację Dnia Kultury Wietnamskiej umożliwiły darowizny finansowe i rzeczowe od:

  • Fundacji Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce,

  • Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce Oddział w Raszynie,

  • Stowarzyszenia Wietnamskiego Kung-Fu w Polsce.

    Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Kultury Wietnamskiej.

                                                                                                       

                                                                                                                                           Organizatorzy

2017-03-24

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła, już po raz kolejny,  została przyjęta do Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Urzędu Patentowego, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku w ramach udziału w 7. edycji programu edukacyjnego uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w warsztatach kreatywnych organizowanych na wyższych uczelniach technicznych oraz mogą zgłaszać swoje pomysły w konkursie na wynalazek. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas gal finałowych, które odbędą się w czerwcu 2017 roku. Z przyjemnością informujemy, że w poprzednich edycjach nasi uczniowie byli dwukrotnie finalistami tego konkursu.

Bieżące informacje o programie, zdjęcia i relacje live z warsztatów dostępne są na kanałach społecznościowych Akademii Wynalazców: Facebook,  Snapchat:  akademiaboscha, Google+  oraz  YouTube.

Więcej informacji na temat programu Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha można znaleźć na stronie: www.akademiawynalazcow.edu.pl.


2016-10-09

X Festiwal Nauki Małego Człowieka (24-25 września 2016r.)

Jak zawsze było bardzo interesująco, dużo odwiedzających, dużo radości.

W tym roku nasza szkoła miała aż trzy stanowiska: matematyczne w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, fizyczne i biologiczne w namiocie przed budynkiem Instytutu Fizyki PW oraz stanowisko na zewnątrz namiotu.

Odwiedzający stoisko matematyczne "łamali sobie głowy"  rozwiązując różne zadania logiczne i bawiąc się układając "kolorowe sudoku".

W namiocie wirował w strumieniu powietrza duży krąg  złożony z kolorowych balonów, dzieci bawiły się piłeczkami do ping-ponga "uwięzionymi"  w powietrzu, sprawdzały czy człowiek może być rodzajem baterii elektrycznej i budowały wirujące papierowe helikopterki. Wszystkie te aktywności wzbudzały wiele śmiechu ale i zdziwienia  obserwowanymi zjawiskami. Druga część naszego stoiska to stanowisko biologiczne gdzie   tłoczno było przy mikroskopie połączonym z telewizorem. Tu w bardzo dużym powiększeniu można było obserwować można było swoje włosy czy też własnoręcznie przygotowane ciekawe preparaty.

Przed namiotem ustawiliśmy stanowisko do zabawy papierowymi rakietkami napędzanymi powietrzem z pustej butelki po wodzie mineralnej.  Dzieci, z pomocą naszych uczniów wykonywały rakietki, a potem celowały nimi w "butelkowe kręgle". Zabawy i śmiechu było co nie miara! Nawet mamy i tatusiowie brali udział w zawodach ze swoimi pociechami.

Opiekunowie dzieci odwiedzających nasze wszystkie stanowiska byli pod wrażeniem doskonałego kontaktu naszych uczniów z młodszymi kolegami, zwracali uwagę na ich kulturę osobistą , życzliwość  i świetne przygotowanie do tłumaczenia zjawisk  i odpowiadania na pytania dzieci.

Nasi uczniowie spisali się doskonale, wielkie dzięki za poświęcony wolny czas i godne reprezentowanie naszej szkoły !

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom naszej szkoły, którzy w różnej formie pomagali nam w przygotowaniu stanowisk i dyżurowali z nami na stoiskach.

 

                                                                                                        Szkolny Zespół Festiwalu Nauki Małego Człowieka