Aktualności

Aktualności

2018-11-27

,,Zima w mieście 2019''

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) – akcji ,,Zima w mieście 2019''
w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339

 

1.Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Programu „Zima w Mieście” 2019 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

Zapisy do programu rozpoczną się 4 grudnia 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 

2.Warunki uczestniczenia ucznia w Programie:

a) posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

b) złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,

c) uiszczenie opłaty za posiłki[1],

d) przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

3. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni z wyłączeniem dni świątecznych).

4. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do17.00

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Programu.

6. Uczestnik Programu w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat i zobowiązani do przynoszenia własnych posiłków.

8. Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

9. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki najpóźniej do dnia 10.01.2019

10. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym tel. 604 211 828 lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w FPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

11. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki dokonywany będzie po zakończeniu Programu, do dnia 15.02.2019 r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których był nieobecny.

12.Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Programu są bezpłatne.

13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Programu, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

14. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Programu, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Programu z udziału w zajęciach.

15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

16. O rezygnacji z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

17. Jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rozumiana jest trzydniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

 

Harmonogram zapisów

  

kierownik akcji ,,Zima w mieście 2019'' w SPI 339 – Grzegorz Bańka


2018-10-09

Sukces naszej szkoły na 22. Pikniku Naukowym

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE STANOWISKO NASZEJ SZKOŁY NA 22.PIKNIKU NAUKOWYM ZOSTAŁO BARDZO WYSOKO OCENIONE PRZEZ ORGANIZATORÓW.


Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc wszystkim nauczycielom i rodzicom naszych uczniów, którzy przyczynili sie do naszego sukcesu. Szczególnie serdecznie  dziękujemy naszym uczniom i ubiegłorocznym absolwentom, których doskonałe zachowanie i świetny kontakt ze zwiedzającymi zostały bardzo wysoko ocenione przez ewaluatorów.

 

 

Przedstawiamy list, który otrzymaliśmy od Zespołu Organizacyjnego Pikniku Naukowego

 

 

Szanowni Państwo,

 

Bardzo dziękujemy za udział w 22. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

 

Doceniamy wysiłek włożony w przygotowanie, a potem całodzienną obsługę piknikowego stanowiska. Dzięki Państwa zaangażowaniu, kreatywności i otwartości udaje nam się wspólnie tworzyć tak wyjątkową imprezę.

(....)

 

Państwa stanowisko zostało bardzo wysoko ocenione. Miało program bogaty w doświadczenia i eksperymenty. Ewaluator zwrócił szczególną uwagę na minionki i doświadczenia dotyczące środka ciężkości. Te uznał za najbardziej wartościowe. Natomiast dobór zagadek logicznych był mniej udany niż pozostałe elementy programu. Jednak to, co zostało ocenione najwyżej, to zachowanie uczniów. Trzeba być świetnym nauczycielem, żeby grupę nastolatków tak przygotować do animacji stanowiska. Uczniowie doskonale nawiązywali kontakt ze zwiedzającymi, starali się - i zazwyczaj im się tu udawało - jasno tłumaczyć pokazywane zjawiska. Będąca z nimi nauczycielka pełniła rolę wspierającą, a to najtrudniejsza z ról na takiej imprezie. Całość złożyła się na bardzo wysoką jakość stanowiska. Program i sposób realizacji niosą komunikat, który nadaje Piknikowi sens. Gratulujemy!!!

 

Na zakończenie jeszcze raz dziękujemy za udział w 22. Pikniku Naukowym.

Życzymy Państwu niesłabnącego entuzjazmu i zaangażowania w działania związane z upowszechnianiem nauki. I oczywiście zapraszamy do udziału w przyszłorocznym 23. Pikniku Naukowym, który odbędzie się pod hasłem My i maszyny 11 Maja 2019r.

 

Pozdrawiamy

Zespół Organizacyjny Pikniku Naukowego

 

 


2018-09-19

AKCJA ,,LATO W MIEŚCIE 2018''

W akcji organizowanej na terenie naszej szkoły w dniach 16.07 – 27.07.2018 uczestniczyło ogółem 147 dzieci.

Uczestnicy akcji brali udział w rożnych wyjściach poza teren szkoły: do kręgielni, do Kinoteki, do Młodzieżowego Domu Kultury, na zajęcia ,,Szekspir w kosmosie'', do Centrum Pieniądza, Muzeum Pragi, do Centrum Nauki Kopernik, do Muzeum Drukarstwa, do Centrum Interpretacji Zabytku, do Pałacu w Wilanowie, Muzeum Narodowego, do Teatru Baza. Na terenie szkoły uczestnicy akcji wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Policję - ,,Miasteczko Ruchu Drogowego'', przedstawieniu ,,Wiślana opowieść'', zajęciach ,,Przyrodnicze i matematyczne eksperymenty'', w zajęciach praktycznych uczących udzielania pierwszej pomocy oraz w zajęciach tanecznych.

 

Na terenie szkoły dzieci uczestniczyły w zajęciach z następujących animacji:

- animacja plastycznej – prace – piasklejki, filcowe zawieszki, mozaiki z pianki, czapeczki z wełny i inne prace plastyczne

- animacja zajęć sportowych – mecze piłki nożnej, zajęcia z tenisa stołowego, gry i zabawy ruchowe przy muzyce, konkursy i rozgrywki sportowe

- animacja zajęć kulturalnych – czytelnictwo, poznawanie baśni i legend polskich, nauka zasad dobrego zachowania – zasady savoir - vivre

- animacja zajęć integracyjnych – tańce, zabawy integrujące grupę,nauka zasad prawidłowego uczestnictwa w grupie, dyskoteka, zajęcia komputerowe

- animacja zajęć muzycznych – poranki z muzyką dziecięcą

- animacja turystyczna – konkurs ,,Czy znasz swoje miasto?'', wycieczki oraz spacery po ważnych ze względów turystycznych miejscach Warszawy – Stare Miasto.

Uczestnicy akcji w ostatnim dniu pozytywnie ocenili program akcji – zarówno wyjść i wycieczek, jak też zajęć odbywających się na terenie placówki.

Nauczyciele, którzy sprawowali opiekę nad uczestnikami akcji oraz prowadzili zajęcia z poszczególnych animacji to: Anna Chrzanowska – Bereda, Beata Łuczyńska – Kamińska, Daniel Grochowalski, Marzena Pomianowska, Monika Kos, Emilia Wiórkowska, Monika Zielińska, Renata Ferenc, Kamil Grochowalski, Iwona Wasilewska – Beck, Balbina Sochaczewska, Katarzyna Stryj, Dorota Tokarska, Virginia Schulte, Agnieszka Kędzierska, Krawczyk Anna, Iza Biegalska.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty zajęć podczas akcji ,,Lato w mieście 2018''

 

kierownik akcji ,,Lato w mieście'' – p. Grzegorz Bańka


2018-06-18

22. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

W tym roku już po raz dziesiąty nasza szkoła miała swój namiot na Pikniku Naukowym. To dla nas ogromne wyróżnienie, bo na tej bardzo prestiżowej ogólnopolskiej imprezie promującej naukę, prezentują się wyższe uczelnie, instytuty naukowe, studenckie koła naukowe i jedynie nie więcej niż 10 szkół.

W tym roku hasłem wiodącym pikniku był RUCH. Na naszym stanowisku pod hasłem Ruch niejedno ma imię pokazaliśmy "ruch" w różnych ujęciach w matematyce i fizyce.

Stanowisko matematyczne było bardzo ciekawe. Uczniowie z klasy IIc gimnazjum przedstawiali zabawy, gry i łamigłówki matematyczne. Goście naszego stanowiska byli często zaskoczeni prostym i niespodziewanym rozwiązaniem problemu, co powodowało często śmiech i radość tak rodziców jak i dzieci.

Stanowisko fizyczne składało się z kilku części, ale największe zainteresowanie małej widowni wzbudzały "chodzące Minionki". Za ich przygotowanie dziękujemy bardzo p.Oli Maciszewskiej. Nasi uczniowie pokazywali w jaki sposób można samodzielnie wykonać tę zabawkę i tłumaczyli na jakiej zasadzie ona sie porusza. Drugim elementem cieszącym sie wielkim zainteresowaniem był samoczynnie wtaczający sie pod górę podwójny stożek pięknie wykonany przez ojca naszej uczennicy p. Jacka Zająca, któremu bardzo dziękujemy za tę świetną pomoc naukową. Odwiedzający nasz namiot nie mogli uwierzyć, że to jest możliwe, doszukiwali się jakiegoś ukrytego magnesu itp.

Nie sposób opisać wszystkie punkty naszych obu prezentacji, ale najlepszym potwierdzeniem atrakcyjności naszego namiotu był fakt dużej liczby osób chętnych do odwiedzenia naszego namiotu, i stale duża niesłabnąca frekwencja.

Z przyjemnością pragniemy podziękować naszym uczniom z klas gimnazjalnych IIc i IIIb (wspieranych kilkoma osobami z klas IIIa i IIIc), którzy byli wspaniałymi ambasadorami naszej szkoły. Odbieraliśmy wiele słów pochwały dla wspaniałego zachowania naszych uczniów, życzliwego i umiejętnego przekazywania informacji niezbędnych do wyjaśnienia problemu , uwagi poświęcanej każdemu odwiedzającemu ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych gości, kultury osobistej i nie schodzącego z ich twarzy uśmiechu.

Żeby wszystko odbyło się sprawnie potrzebowaliśmy także pomocy w spakowaniu i dowiezieniu eksponatów na Stadion , a po zakończeniu imprezy powtórnym spakowaniu i odwiezieniu do szkoły. Za pomoc w transporcie bardzo dziękujemy panom Robertowi Twarowskiemu i Leszkowi Czyżewskiemu.


2018-05-19

Szkolny dzień języków obcych

We wtorek 8 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Dzień Języków Obcych. Uczniowie klas II gimnazjum oraz uczniowie klas VII szkoły podstawowej wykonali na tę okazję plakaty prezentujące wybrane kraje świata oraz przysłowia w języku angielskim i hiszpańskim, a także przygotowali niektóre zadania dla swoich kolegów.
Podczas przerw uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum mogli sprawdzić swoją wiedzę z języka hiszpańskiego układając domino, wykonać różnorodne zadania z wykorzystaniem przysłów w języku angielskim i hiszpańskim, przekonać się, z jakiego języka pochodzą wyrazy używane w naszym języku, dopasować flagi do krajów, a także pogimnastykować się na planszy gry Twister, odpowiadając przy okazji na pytania dotyczące wiedzy o kulturze i geografii krajów anglojęzycznych.
Dzieci z klas 0-III, pod opieką swoich starszych kolegów z klasy VII b , mogły tego dnia zaprezentować swoje ulubione słowa w języku angielskim, wykonać rozmaite zadania z bohaterami książki Winnie the Pooh oraz pokolorować flagę Wielkiej Brytanii.
Mamy nadzieję, że Szkolny Dzień Języków Obcych był okazją do dobrej zabawy, ale też uświadomienia sobie, że znajomość języków obcych pomaga nam się dobrze rozumieć oraz poznawać różne kultury.


2018-04-22

W labiryntach matematyki

16 marca 2018r. w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 miało miejsce uroczyste rozdanie nagród w XI edycji Mokotowskiego Konkursu Matematycznego „W labiryntach matematyki”. W etapie dzielnicowym wzięło udział 188 uczniów klas I – III z szesnastu mokotowskich szkół podstawowych. Zostało wyłonionych 36 laureatów, których mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Lidia Kumanek, która gratulowała wszystkim laureatom, a także wyraziła swoje uznanie dla tylu doskonałych matematyków wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Z kolei Pani Monika Zielińska podkreśliła fakt, że laureaci naszego konkursu w przyszłości zajmują wysokie miejsca w konkursach matematycznych w kolejnych etapach kształcenia. Zachęciła też, szczególnie uczniów klas III do kontynuowania przygody z konkursami matematycznymi dla uczniów klas IV – VIII. Potem nastąpił najbardziej wyczekiwany przez wszystkich moment rozdania dyplomów gratulacyjnych i nagród rzeczowych. Naszą uroczystość uświetnił również występ dziewcząt ze szkolnego zespołu artystycznego „Warszawskie nutki”, które zaprezentowały występ taneczno - wokalny opracowany i przygotowany przez Panią Małgorzatę Izdebską. Dziękujemy wszystkim Uczniom za udział w konkursie „W labiryntach matematyki”. Dziękujemy również wszystkim Rodzicom i Nauczycielom za pracę włożoną w tok przygotowań dzieci do konkursu, a także Nauczycielom, którzy włączają się w organizację etapów szkolnych i etapu dzielnicowego. Serdeczne podziękowania składamy też Dyrekcji naszej Szkoły za pomoc i wsparcie okazywane nam podczas corocznej organizacji konkursu oraz za uczestniczenie w najważniejszych etapach konkursowych zmagań. Jednocześnie informujemy, że oczywiście planujemy kolejne etapy konkursu i już teraz zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w przyszłorocznej XII edycji Mokotowskiego Konkursu Matematycznego „W labiryntach matematyki”.

 

Z wyrazami szacunku

organizatorki konkursu

Monika Zielińska

Anna Kołodziejczyk

 

 2018-04-07

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca to pierwszy dzień wiosny. Przywitaliśmy ją wszyscy razem! Było bardzo wesoło, głośno i kolorowo!
Wszyscy uczniowie klas 0-3 spotkali się na wiosennie przystrojonym korytarzu, by wspólną piosenką rozpocząć obchody pierwszego dnia wiosny. Pięknie nam grała pani Małgorzata Izdebska. Potem na scenę wyszły, wybrane z każdej klasy, pary taneczne i do słów piosenki „Wiosenny bal”, śpiewanej przez wszystkie dzieci, zatańczyły przygotowany taniec.
Pani Agnieszka Bechler zaprosiła klasy do konkursu plastycznego „Motyl” oraz zaproponowała różne wiosenne zadania. Tego dnia nikt się nie nudził. Od najmłodszych do najstarszych, wszyscy pracowali nad tym, by pokazać jak wygląda wiosna, co zmienia się w przyrodzie, jak do nas przybywa ta pora roku.
Kiedy przyszedł czas prezentacji, z zachwytem oglądaliśmy przygotowane przez klasy pokazy. Były inscenizacje wierszy, prezentacja pojazdów, którymi wiosna może do nas przybyć np. kareta z kołami z kwiatów, hulajnoga, tramwaj, samolot czy fura.
Dzieci z kl. 0 wspaniale wykonały taniec do muzyki Vivaldiego „Wiosna”. Również dzieci z kl. 1c w oryginalny sposób pokazały, co zmienia się w przyrodzie, jak rosną kwiaty, budzą się owady i inne zwierzęta. Samym tylko ruchem, zgodnie z tekstem czytanym przez narratora zobrazowały to wszystko.

W konkursie „Motyl” wszyscy okazali się zwycięzcami, a ogromne, kolorowe motyle zdobią nasze korytarze. Jako nagrodę każda klasa dostała mini szklarnię do uprawy ziół.
To była wspaniała zabawa!

Dzieci z klas 0-3


2018-02-18

Stypendia Grupy Inwest przyznane!

Od tego roku szkolnego w naszej szkole działa Program Stypendialny Grupy Inwest. Stypendium dedykowane jest osobom aktywnym, które rozwijają swoje pasje, angażują się społecznie i podejmują wyzwania na polu naukowym, kulturalnym lub sportowym. Do 2 lutego uczniowie mogli składać wnioski, a 12 lutego podczas apelu szkolnego ogłoszeni zostali tegoroczni Stypendyści.


Pierwszą osobą, która przez cały rozpoczynający się semestr będzie otrzymywać stypendium Grupy Inwest w wysokości 300 zł miesięcznie jest MAGDALENA SIEKIERZYŃSKA.


Magda od lat śpiewa, solo oraz z zespołem “The Mints”. Poświęca temu dużo czasu i osiąga wspaniałe efekty. Spośród wielu sukcesów wymienimy tylko kilka: w ogólnopolskim konkursie “Młode Talenty Muzyczne” zajęła 3 miejsce indywidualnie oraz 1 miejsce z zespołem, na ASTERIADZIE 2017 - 2 miejsce, na Festiwalu “Muzyczna Jesień” - 1 miejsce. Ponadto występuje z zespołem podczas koncertów charytatywnych i pikników sąsiedzkich. Nie zapomina przy tym o nauce - w 1 semestrze osiągnęła średnią 5,33. Gratulujemy!


Kolejne stypendium Grupy Inwest, tym razem w wysokości 200 zł miesięcznie, otrzymuje JAN PARADOWSKI.


Janek to nie tylko świetny uczeń (średnia 5,2), ale przede wszystkim szkolny aktywista. Jest przewodniczącym Samorządu Szkolnego, przewodniczącym klasy, pomysłodawcą i realizatorem wielu projektów i akcji w szkole. Brał także udział w warsztatach dotyczących samorządności organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Interesuje się malarstwem, rysunkiem, gra na gitarze elektrycznej, lubi także język angielski - bierze udział w dodatkowych kursach (dotyczących tak niecodziennych tematów jak paleontologia), zakwalifikował się również do etapu wojewódzkiego olimpiady z jęz. angielskiego. Gratulujemy!


Przypominamy także, że Program Stypendialny będzie kontynuowany, a w kolejnym semestrze stypendium otrzymają nowe osoby, dlatego tym bardziej zachęcam do dalszych starań i złożenia wniosku ponownie w czerwcu.


Uroczystość ogłoszenia Stypendystów Grupy Inwest można obejrzeć pod tym linkiem:

https://www.facebook.com/grupainwest/videos/1604447426339587/ 
2018-01-07

Wystawa gier planszowych

Uczniowie klas szóstych po kierunkiem nauczyciela języka polskiego, pani Barbary Zaremby, przygotowali wystawę prac – gier planszowych wykonanych samodzielnie w dwuosobowych zespołach. Inspiracją była lektura książki Johna R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Niezwykły świat stworzony przez pisarza, pasjonujące przygody jego bohaterów podczas wielomiesięcznej podróży do Samotnej Góry, wielka bitwa narodów stały się źródłem pomysłów dla szóstoklasistów. W efekcie powstały bardzo ciekawe i różnorodne gry planszowe, efektowne również pod względem plastycznym. Uczniowie wykazali się pomysłowością i inwencją twórczą.   

 


Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844 urządzenia medyczne za łączną kwotę 121 909 333,39 PLN. Rodzice najmniejszych pacjentów mogą dziś, w razie potrzeby, liczyć na gotowość do pracy 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do resuscytacji noworodków czy 344 kardiomonitorów.


2017-12-18

Fizycy w naszej szkole, my na Wydziale Fizyki UW

13 października gościliśmy w naszej szkole wielu znakomitych fizyków, a wśród nich m.in. prof. Marka Demiańskiego i prof. Łukasza Turskiego. Uczniowie klas trzecich przygotowali z tej okazji stoiska, na których prezentowali doświadczenia fizyczne i pomoce naukowe wykonane przez naszych uczniów. Goście byli zachwyceni aktywnością i zaangażowaniem naszych uczniów, pozostawili w szkolnej księdze pamiątkowej bardzo pochlebne opinie o naszej szkole. Podczas tego spotkania prof. Marek Demiański  przedstawił w bardzo atrakcyjnej formie jak prowadzono badania nad potwierdzeniem istnienia fal grawitacyjnych , za co przyznano w 2017r Nagrodę Nobla. Jako bliski współpracownik prof. Andrzeja Trautmana był bardzo mile zaskoczony, że nasi uczniowie przygotowali plakaty o tej nagrodzie wspominając wkład prof.  Trautmana opracowanie teorii fal grawitacyjnych.

13 grudnia 7 uczniów z klasy 3b gimnazjum razem z p. Marią Dobkowską  zostało zaproszonych do przedstawienia na Ogólnopolskim Seminarium Dydaktyki Fizyki  wybranych ciekawych doświadczeń. Korzystając z tego, że prof. Marek Demiański  pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego gdzie odbywa się Seminarium postanowiliśmy wręczyć plakaty naszych uczniów na temat Nagrody Nobla z fizyki za 2017 i poświęcony prof. Andrzejowi Trautmanowi. Spotkanie z prof. Markiem Demiańskim wywarło na naszych uczniach wielkie wrażenie, profesor był mile zaskoczony i obiecał przekazać plakat prof. Andrzejowi Trautmanowi. 

Prezentacja doświadczeń, mimo tremy, bardzo sie udała, a po zakończeniu uczniowie otrzymali pięknie wydrukowane i bardzo poważnie sformułowane podziękowania.

Wiadomości z ostatniej chwili:

Prof. Andrzej Trautman otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej potocznie Polskim Noblem, która cieszy się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatowi składamy najserdeczniejsze gratulacje i czekamy na "drugą część"  Nagrody Nobla za teorię fal grawitacyjnych, którą - mamy nadzieję- otrzyma Profesor Andrzej Trautman.

14 grudnia odbył się w Centrum Nauki Kopernik  wykład specjalny: NOBEL 2017 – FALE GRAWITACYJNE. Było to wyjątkowe spotkanie z dwoma wybitnymi polskimi naukowcami: PROF. ANDRZEJEM TRAUTMANEM i PROF. MARKIEM DEMIAŃSKIM, którzy opowiedzieli o tym przełomowym odkryciu. Podczas tego spotkania prof. Marek Demiański przekazał prof. Andrzejowi Trautmanowi dwa plakaty wykonane przez naszych uczniów. 

Pierwszy z 2016r p.t. Andrzej Trautman dotyczył zarejestrowania fal grawitacyjnych i podkreślał wkład Profesora w opracowanie teorii fal grawitacyjnych. Autorkami tego plakatu są Gabriela Kołodziejek i Anna Oniszk - uczennice IIb gimnazjum. Drugi dotyczył Nagrody Nobla z Fizyki w 2017r i w tym plakacie autorzy, którymi są uczniowie klasy IIIb gimnazjum: Mikołaj Tkaczyk, Jan Paradowski, Stefan Rymarczyk i Stanisław Świeżewski, przypomnieli także, że opracowanie teoretyczne fal grawitacyjnych zawdzięczamy właśnie prof. Andrzejowi Trautmanowi.

Bardzo dziękujemy prof. Markowi Demiańskiemu za zauważenie pracy naszych uczniów, a wręczenie plakatów to dla naszej szkoły wielkie wyróżnienie i zaszczyt.


2017-12-17

Festiwal "Muzyczna jesień"

9 listopada 2017 r. o godzinie 18 00 w Ośrodku Kultury „ARSUS” odbył się  Koncert Laureatów VII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem "Muzyczna Jesień", pod patronatem Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiera oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Urszuli Kierzkowskiej.

 Festiwal "Muzyczna Jesień" to międzypokoleniowe spotkanie miłośników piosenki z dobrym tekstem i piękną muzyką. Festiwal ma zasięg wojewódzki i od 2009 roku cieszy się ogromnym powodzeniem.

24 października w przesłuchaniach konkursowych  wzięło udział ok. 600 wykonawców.

Jury w składzie:

Przewodniczący Artur Stachowski - muzyk i pedagog

Mariola Strukowska - muzyk, pedagog, manedżer i animator kultury

Dorota Kołodziej - piosenkarka i aktorka teatralna

 przyznało nagrody i wyróżnienia:

 

Piosenką „Jesienna kołysanka” I MIEJSCE w kategorii wiekowej do lat 12 zajął zespół WARSZAWSKIE NUTKI, reprezentujący Szkołę Podstawową Integracyjną nr 339.

 

Uczniowie oddziału gimnazjalnego występujący w zespole WARSZAWSKIE RETRO, otrzymali III MIEJSCE w kategorii wiekowej do lat 14, za wykonanie piosenki „Koncert jesienny na dwa świerszcze”.

 

Oliwia Kwiatkowska z klasy V odebrała wyróżnienie za wykonanie piosenki pt. „Jesień pędzlem malowała”.

Nad oprawą muzyczną czuwała pani Małgorzata Izdebska. Nasze zespoły wystąpiły w strojach zaprojektowanych przez panie Balbinę Sochaczewską, Małgorzatę Izdebską i Agnieszkę Holc – Jagodzinską. Serdecznie dziękujemy uczniom klasy 2 C za pomoc w wykonaniu jesiennych, muzycznych koszulek.

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy sukcesu!

 

 


2017-12-12

Święto Szkoly

12 grudnia 2017 r. to bardzo ważny dla nas dzień. Obchodziliśmy wszyscy - święto NASZEJ SZKOŁY. Uroczystość rozpoczęła się na forum, gdzie zgromadzili się nauczyciele i uczniowie. Serdecznie przywitała  nas  pani dyrektor  Lidia Kumanek, która ogłosiła, że tym razem będziemy zajmować się samorządnością, prawami dziecka i poznamy sylwetki Janusza Korczaka i Ireny Sendlerowej. Zawsze też wspominamy naszego patrona – Raoula Wallenberga. Ponieważ był Szwedem to każdego roku nasze Święto Szkoły rozpoczyna się od pokazania szwedzkiego zwyczaju – korowodu św. Łucji. Pokaz ten przygotowali uczniowie klas trzecich. Dziewczynki ubrane w białe sukienki, ze świeczkami w dłoniach podążały za prowadzącą orszak Łucją. Śpiewały po szwedzku pieśń „Santa Lucia” i opowiadały nam o tym, jak tę tradycję obchodzą u siebie Szwedzi. Na koniec wszyscy trzecioklasiści pięknie zaśpiewali polską wersję tej szwedzkiej pieśni.

Potem każda klasa dostała paczkę szwedzkich pierniczków i mogliśmy się rozejść, by dalej świętować. Zadania w tym roku były bardzo ciekawe! Nasze panie przekazały nam dużo informacji o Januszu Korczaku - lekarzu, pedagogu, pisarzu, ogromnym przyjacielu dzieci. Zapoznaliśmy się z fragmentami jego książek np. „Król Maciuś I”. Robiliśmy różnorodne zadania, rozmawialiśmy na temat praw dziecka, które napisał Janusz Korczak.                       O wyznaczonej godzinie spotkaliśmy się wszyscy na korytarzu, żeby posumować i zaprezentować swoje prace.

Powstały wspaniałe plakaty! Maluchy z oddziału przedszkolnego wykonały prześliczny model kuli ziemskiej z hasłem ”Świat jest dla wszystkich! Każdy człowiek, nawet mały ma swoje prawa”. Klasa II zaprezentowała wiersz „Prawa dziecka”, a klasy III wykonały pouczającą piosenkę, której towarzyszyła wzruszająca prezentacja o tym, jak przestrzegane są prawa wobec dzieci na całym świecie. Za swoje prace każda z klas dostała paczkę zdrowych mandarynek.

Bardzo lubimy ten dzień!

Dzieci z klas 0- 3

 

 


2017-12-06

Program Stypendialny Grupy Inwest w naszej szkole

Od tego roku uczniowie naszej szkoły (klasy 7 szkoły podstawowej oraz klasy 2-3 gimnazjum) mogą ubiegać się o Stypendium Grupy Inwest. Stypendium dedykowane jest osobom aktywnym, które rozwijają swoje pasje, angażują się społecznie i podejmują wyzwania na polu naukowym, kulturalnym lub sportowym. Stypendium chcemy więc nagrodzić osoby, które nie poprzestają na codziennym chodzeniu do szkoły, ale wymagają od siebie więcej.

 

Redagujesz szkolną gazetkę, jesteś w samorządzie szkolnym, w harcerstwie, drużynie sportowej, działasz społecznie na rzecz potrzebujących? Masz już pierwsze sukcesy, w swojej dziedzinie? Świetnie! Złóż wniosek o stypendium Grupy Inwest!

 

Program stypendialny ma cykl semestralny - na koniec semestru odbywa się nabór wniosków i spośród kandydatów wybierana jest dwójka uczniów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 300 lub 200 zł miesięcznie na cały następny semestr (5 miesięcy). Pierwsze stypendia w szkole zostaną przyznane więc na okres od lutego do czerwca (całościowa kwota stypendium - 1500 lub 1000 zł).

 

Kryteria ubiegania się o stypendium:

 1. średnia ocen na I semestr nie niższa niż 4,30 oraz min. dobra ocena z zachowania;
 2. udokumentowane zaangażowanie społeczno-kulturalne: działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, pomoc potrzebującym, harcerstwo, aktywność w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna, inne projekty kulturalne, sportowe lub społeczne;
 3. udokumentowane osiągnięcia w konkursach sportowych, naukowych, tematycznych lub artystycznych.

W tym semestrze w procesie wyłaniania stypendystów bierzemy pod uwagę wszystkie osiągnięcia i zaangażowanie społeczno-kulturalne uczniów od 1 września 2016 aż do terminu składania wniosków o stypendium. W następnych edycjach będziemy przyglądać się osiągnięciom i zaangażowaniu z  jednego semestru. 

 

Nabór wniosków: 8 stycznia - 2 lutego 2018 r., w sekretariacie szkoły

Więcej informacji, regulamin i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.grupainwest.pl/stypendium

Organizatorem i fundatorem Programu jest Grupa Inwest, która od kilkunastu lat prowadzi inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i angażuje się w sprawy ważne dla społeczności lokalnych. Od 2015 roku prowadzi Program Stypendialny dla młodzieży.

 


2017-11-06

To największe jest szaleństwo nie znać słowa „bezpieczeństwo”

W dniu 2 października 2017 r.  przyjechał do nas teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA”.

Wszyscy uczniowie z klas 0-3 obejrzeli bajkę o przygodach biedronki Aldonki, która zgubiła się w lesie i nie mogła znaleźć drogi do domu. Porwał ją Czarnoksiężnik, ale na szczęście spotkała też dobrego skrzata Jeżynka. To właśnie skrzat nauczył ją podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dzięki jego pomocy biedronka znalazła drogę do domu.

Było ciekawie i kolorowo, a my byliśmy mądrzejsi od Aldonki, bo wiedzieliśmy, że:

-  trzeba zachować ostrożność w kontaktach z obcymi

-  czas wolny należy spędzać bezpiecznie się bawiąc

-  po drogach trzeba poruszać się według określonych zasad

-  trzeba znać numery alarmowe

Dzięki temu spektaklowi przypomnieliśmy sobie wiele zasad bezpiecznego zachowania.

To dobrze, bo jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, warto jest poświęcać czas na naukę, żeby mieć pewność, że będziemy potrafili się odpowiednio zachować w każdej sytuacji.

 

Uczniowie klas 0-3

 


2017-10-23

19 października 2017 r. - Międzynarodowy Dzień Mediacji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji opiekun Samorządu uczniowskiego wraz z mediatorem szkolnym zorganizowali mini konferencję: Mediacja-czyli jak kłócić się z głową”.

 

Podczas konferencji uczniowie mieli szansę dowiedzieć się:

 • jaka jest geneza powstawania konfliktów,
 • jak indywidualnie możemy reagować i zachowywać się w konflikcie,
 • w jaki sposób konflikt można rozwiązać.

Impreza była wstępem do edukacji w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów, która będzie prowadzona przez mediatora szkolnego w klasach szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjalnych podczas godzin wychowawczych i zajęć wiedzy o społeczeństwie.

 

Przybyli na prezentację uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu, żywo reagowali na zadawane pytania i brali czynny udział w imprezie.

 


2017-10-19

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NIEWIDOMYCH

15 października jest obchodzony na świecie jako Międzynarodowy Dzień Niewidomych (Międzynarodowy Dzień Białej Laski). W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień w piątek, 13 X, a w jego organizację zaangażowani byli wychowawcy i uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych. Na szkolnym forum pojawiły się stanowiska, na których można było doświadczyć poznawania rzeczywistości w okularach znacznie utrudniających widzenie lub całkowicie bez udziału zmysłu wzroku. Zadania dotyczyły m.in. identyfikowania smaków i zapachów oraz dotykowego rozpoznawania przedmiotów i faktur. Chętni próbowali pokonać labirynt, posługując się białą laską. Można było również dowiedzieć się jak radzi sobie osoba niewidoma w restauracji.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, na którym można było dowiedzieć się wiele o alfabecie Braille’a, oraz zobaczyć pomoce stosowane w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Na forum wyświetlany był również film, prezentujący zasady zachowania się wobec osób niewidomych. 


2017-10-07

SUKCES NASZEJ SZKOŁY NA 21. PIKNIKU NAUKOWYM POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Z wielką radością prezentujemy opinię Zespołu Organizacyjnego  Pikniku Naukowego dotyczącą naszego tegorocznego stanowiska piknikowego. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, ale szczególnie dziękujemy naszym uczniom, którzy tak wspaniale reprezentowali naszą szkołę.

 

"Szanowni Państwo,

 

Bardzo dziękujemy za udział w 21. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dziękujemy za Państwa wyobraźnię i otwartość, doceniamy wysiłek włożony w przygotowanie stanowiska piknikowego. Dzięki Państwa zaangażowaniu Piknik jest tak wyjątkowy.

  

Poniżej znajdą Państwo kilka spostrzeżeń dotyczących Państwa stanowiska:

 

Państwa stanowisko zostało bardzo dobrze ocenione przez Zespół Programowy, głównie dzięki samodzielnemu młodemu bardzo zaangażowanemu zespołowi. Dodatkowym atutem stanowiska było to, że wszystkie prezentowane modele zostały samodzielnie opracowane i przygotowane przez uczniów. Podczas wszystkich pokazów uczniowie byli bardzo przekonujący, z ogromnym zaangażowaniem opowiadali, w jaki sposób wykonali własne makiety, jak eksperymentowali i zbierali dane potrzebne do realizacji prezentowanych na Pikniku prac. Potrafili w sposób pasjonujący zainteresować uczestników wydarzenia. Prezentowane pokazy były efektem ich wcześniejszych projektów i prac przygotowywanych specjalnie na Piknik. To najmocniejsza strona stanowiska. Uczniowie nie dosyć, że byli żywym i namacalnym przykładem samodzielnego eksperymentowania i prowadzenia projektów badawczych w szkole, to jeszcze na bieżąco, w trakcie Pikniku, robili pomiary np. dwutlenku węgla i opowiadali, w jaki sposób te parametry zmieniają się w ciągu dnia. Gratulujemy świetnego stanowiska i zapraszamy  do udziału w kolejnym Pikniku Naukowym.

 

Korzystając z okazji,  życzymy Państwu niesłabnącego entuzjazmu i zaangażowania w działania związane z upowszechnianiem nauki.

 

Pozdrawiamy

Zespół Organizacyjny Pikniku Naukowego"

 


2017-06-05

21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami.

Ponad dwustu wystawców, takich jak instytuty  naukowe, wyższe uczelnie, koła studenckie i wśród nich nasza szkoła. To wielkie wyróżnienie, ale i wielka odpowiedzialność.  Sprostaliśmy temu wyzwaniu i nasze stoisko cieszyło się dużym powodzeniem wśród odwiedzających.


Tematem wiodącym tegorocznego pikniku była Ziemia, więc  na nasze wystąpienie złożyły się związane z tą tematyką prezentacje matematyczne, biologiczne i  fizyczne.

 

W części matematycznej znalazły się łamigłówki i quiz. "Jaka jest najwyższa góra, najdłuższa rzeka, największa pustynia?" Podpowiedzi mogliśmy znaleźć na  makietach kontynentów i plakatach. Nasi goście mogli obliczyć również odległość okrętu od brzegu – tak jak to zrobił Tales. Wskazywaliśmy też kapitanowi, jak ma wyznaczyć bezkolizyjne trasy do pięciu wysp. 

Próbowaliśmy opasać sznurkiem pomarańczę. Potem robiliśmy to samo z Ziemią! A na koniec wpuszczaliśmy tam kota. Brzmi nieprawdopodobnie? Trzeba było się nieźle nagłówkować. 


W części biologiczno-fizycznej skupiliśmy się na zagadnieniach ekologii i czystości powietrza. Ponieważ planujemy zorganizowanie przy naszej szkole Ogrodu naukowego, więc pokazaliśmy kilka wybranych eksperymentów, które będą przeprowadzane  przez naszych uczniów podczas zajęć w  ogrodzie. Dużym  zainteresowaniem cieszyły sie dwa domki, z których jeden miał dach pokryty specjalnie wyhodowaną rzeżuchą. Wewnątrz umieszczone były przyrządy wskazujące jaka jest w domku temperatura i wilgotność.  Obserwacja prowadziła do wniosku, że zdecydowanie gorzej żyłoby się mieszkańcom domu z czarnym dachem.  Drugą atrakcją, szczególnie obleganą przez najmłodszych gości pikniku  była fontanna zasilana baterią słoneczną, której działanie zakłócał cień dłoni.

 

Nieco starsi nasi goście bardzo interesowali się pomiarami jakości powietrza, które przeprowadzaliśmy na naszym stanowisku i poza nim używając  miernika  node, którym dysponujemy dzięki uprzejmości właścicieli firmy ODDECH TO ŻYCIE.PL.  Odwiedzający nasze stoisko mogli także dowiedzieć się jaka jest w danym dniu jakość powietrza nie tylko w Warszawie, ale i w miejscowości, z której przyjechali. W naszym namiocie można było także obejrzeć różne maski antysmogowe oraz dowiedzieć się jak w specjalnej doniczce hodować rośliny ozdobne usuwające toksyczne związki z powietrza. Z przyjemnością informujemy, że wśród naszych gości był p. Wiktor Niedzicki, znany i ceniony  popularyzator  nauki, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, autor około 800 programów telewizyjnych, artykułów, książek i serii broszur "Laboratorium Wiktora". Gratulował nam świetnych uczniów i zamieścił film z pikniku, gdzie znalazło się także miejsce dla naszej szkoły.

https://www.facebook.com/niedzicki/

 

 

Sukces naszej szkoły nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli i naszych wspaniałych uczniów, którzy przygotowali eksponaty na piknik, a podczas pikniku swoim doskonałym zachowaniem, wiedzą i życzliwością okazali się świetnymi  reprezentantami  naszej  szkoły. Wielkie dzięki!

Dziękujemy bardzo za życzliwość i udostępnienie nam doskonałego miernika jakości powietrza   node, doniczki i masek p. Agnieszce Liszka – Dobrowolskiej,  właścicielce firmy ODDECH TO ŻYCIE.PL. 

Dziękujemy p. Robertowi Twarowskiemu, który zapewnił nam transport  wyposażenia naszego stoiska oraz pomagał w montażu i demontażu.

Dziękujemy za wsparcie i pomoc w wyposażeniu naszego stanowiska p. Mirosławowi Proppé.


2017-06-04

NGÀY VĂN HÓA VIẸ̑T NAM – DZIEŃ KULTURY WIETNAMSKIEJ

W dniu 18 maja 2017 roku, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu państwa Cao Thị Hà i Trịnh Hoài Nam, uczniowie naszej szkoły udali się w egzotyczną podróż do dalekiego Wietnamu. W przygotowaniach Dnia Kultury Wietnamskiej, oprócz pomysłodawców, wzięli udział uczniowie klas Ic i IIb gimnazjum, nauczycielki: p. Balbina Sochaczewska, p. Agnieszka Mańkowska, p. Agnieszka Jagodzińska, p. Aleksandra Maciszewska, p. Monika Zielińska, p. Anna Czyżewska i p. Lidia Olszewska, p. Victoria Hòa Trần  oraz grupa wietnamskich gości.

 

O godz. 9.00 zgromadzona publiczność obejrzała taniec z bębnami Múa Trống Cơm, w wykonaniu uczniów klasy IC. Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor Lidię Kumanek oraz państwa Cao Thị Hà i Trịnh Hoài Nam, odbył się pokaz tradycyjnych strojów. Po nim, uzdolnieni językowo i muzycznie pierwszoklasiści, zaśpiewali PO WIETNAMSKU piosenkę Bốn Chữ Lắm.
Kolejny punkt programu,  Múa Lân, wywarł duże wrażenie na oglądających. W rytmie bębna na scenę wkroczyły dwa lwy, których tańcem dyrygował wielkogłowy Budda Di Lặc, będący symbolem dobra i radości. W niesamowitych kostiumach lwów oraz Buddy była ukryta piątka uczniów klasy IIB.

Pierwsza część uroczystości zakończyła się pięknym tańcem z wachlarzami Múa Quạt, w wykonaniu grupy dziewcząt z obu klas.Po przerwie na uczniów klas gimnazjalnych czekało wiele atrakcji.

Gimnazjaliści z IC i IIB przygotowali film i prezentacje przybliżające kulturę i życie codzienne w Wietnamie. Chętni uczniowie brali udział w quizie, w którym nagrodami były oryginalne, wietnamskie słodycze. Na forum można było oglądać różnorodne tradycyjne wyroby, oraz wystawę fotografii, prezentujących między innymi stroje i zwyczaje wietnamskie. Na stanowisku plastycznym uczniowie wykonywali laleczki w tradycyjnych strojach, kolorowe, bambusowe gwiazdy oraz origami – kwiaty lotosu.

Wiele osób gromadziło się przy stanowisku prezentującym gry i zabawy. Najsprawniejsi mogli się sprawdzić, skacząc przez bambusowe tyczki a miłośnicy planszówek rozgrywali kolejne partie gry Ô ăn quan. Można było również zagrać w odpowiednik starej, podwórkowej gry w ciupy. W wersji wietnamskiej zamiast kamieni używane były woreczki z ryżem i bambusowe pałeczki.

Smakowitymi zapachami kusiło stanowisko prezentujące wietnamską kuchnię. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy mieli okazję nauczyć się jeść pałeczkami oraz spróbować różnych przysmaków, a nawet przygotować je samodzielnie.

 

 

Po uroczystości nasi wietnamscy goście, pani dyrektor, uczniowie klas IC i IIB oraz nauczyciele zebrali się na patio, gdzie nastąpiło podsumowanie imprezy, podziękowania i miły poczęstunek.

 

 

Organizację Dnia Kultury Wietnamskiej umożliwiły darowizny finansowe i rzeczowe od:

 • Fundacji Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce,

 • Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce Oddział w Raszynie,

 • Stowarzyszenia Wietnamskiego Kung-Fu w Polsce.

  Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Kultury Wietnamskiej.

                                                                                                     

                                                                                                                                         Organizatorzy

2017-03-24

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła, już po raz kolejny,  została przyjęta do Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Urzędu Patentowego, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku w ramach udziału w 7. edycji programu edukacyjnego uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w warsztatach kreatywnych organizowanych na wyższych uczelniach technicznych oraz mogą zgłaszać swoje pomysły w konkursie na wynalazek. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas gal finałowych, które odbędą się w czerwcu 2017 roku. Z przyjemnością informujemy, że w poprzednich edycjach nasi uczniowie byli dwukrotnie finalistami tego konkursu.

Bieżące informacje o programie, zdjęcia i relacje live z warsztatów dostępne są na kanałach społecznościowych Akademii Wynalazców: Facebook,  Snapchat:  akademiaboscha, Google+  oraz  YouTube.

Więcej informacji na temat programu Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha można znaleźć na stronie: www.akademiawynalazcow.edu.pl.


2016-10-11

SUKCES NASZEJ SZKOŁY NA 20. PIKNIKU NAUKOWYM POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK !!!

Zachęcamy do zapoznania się z przysłaną nam opinią Zespołu Organizacyjnego 20. Pikniku Naukowego,

który oceniał wszystkie stanowiska piknikowe

 

Szanowni Państwo,

 

bardzo dziękujemy za udział w 20. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dziękujemy za Państwa wysiłek, wyobraźnię i otwartość w dzieleniu się wiedzą z publicznością. Wspólnie udowadniamy, że o nauce można mówić w sposób ciekawy i przystępny. Tłumy zwiedzających i renoma Pikniku, także poza granicami Polski, są również Państwa zasługą!

 

Jednocześnie każda kolejna edycja przynosi nowe doświadczenia i wnioski, które służą jako punkt wyjścia do rozważenia zmian w kolejnych latach.

 

Poniżej znajdą Państwo kilka spostrzeżeń dotyczących Państwa stanowiska:

 

W opinii naszego ewaluatora stanowisko było interaktywne, interesujące, estetyczne, dobrze zorganizowane i miało piknikowy charakter. Zaprezentowane pokazy były interesujące a także oryginalne. Najlepszym pokazem był „Zmierz się z hałasem”. Uczniowie przed piknikiem wykonali eksponat – specjalny domek odpowiednio wyciszony. Uczestnik pokazu mógł samodzielnie sprawdzić jak zmienia się natężenie dźwięków po wejściu do domu (średnio wyciszonego) oraz po otwarciu okna. Uczestnik pokazu miał do dyspozycji miernik hałasu. W bardzo interaktywny sposób został przedstawiony problem wpływu hałasu na nasze zdrowie. Warte docenienia jest również wykorzystanie przez prezentujących aplikacji, która umożliwia pomiar hałasu. Stanowiska to dwa namioty w różnych lokalizacjach, oba były dobrze przygotowane. Największym atutem tych stanowisk była świetnie przygotowana młodzież. Młodzi prezenterzy bardzo łatwo nawiązywali dialog z uczestnikami pokazów i potrafili go podtrzymywać. Publiczność była świetnie włączana w pokazy przez co chętnie angażowała się w przygotowanie zadania. Stanowiska były bardzo interaktywne, szczególnie stanowisko Zmierz się z hałasem. Ogólna ocena ewaluatorów jest bardzo pozytywna. Czekamy na Państwa zgłoszenie na kolejny Piknik Naukowy.

 

Mamy nadzieję, że powyższe spostrzeżenia członków Zespołu Programowego będą dla Państwa wartościowym uzupełnieniem procesu przygotowania i realizacji stanowiska piknikowego.

Korzystając z okazji,  życzymy Państwu niesłabnącego entuzjazmu i zaangażowania w działania związane z upowszechnianiem nauki.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Organizacyjny Pikniku Naukowego

 


2016-10-09

X Festiwal Nauki Małego Człowieka (24-25 września 2016r.)

Jak zawsze było bardzo interesująco, dużo odwiedzających, dużo radości.

W tym roku nasza szkoła miała aż trzy stanowiska: matematyczne w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, fizyczne i biologiczne w namiocie przed budynkiem Instytutu Fizyki PW oraz stanowisko na zewnątrz namiotu.

Odwiedzający stoisko matematyczne "łamali sobie głowy"  rozwiązując różne zadania logiczne i bawiąc się układając "kolorowe sudoku".

W namiocie wirował w strumieniu powietrza duży krąg  złożony z kolorowych balonów, dzieci bawiły się piłeczkami do ping-ponga "uwięzionymi"  w powietrzu, sprawdzały czy człowiek może być rodzajem baterii elektrycznej i budowały wirujące papierowe helikopterki. Wszystkie te aktywności wzbudzały wiele śmiechu ale i zdziwienia  obserwowanymi zjawiskami. Druga część naszego stoiska to stanowisko biologiczne gdzie   tłoczno było przy mikroskopie połączonym z telewizorem. Tu w bardzo dużym powiększeniu można było obserwować można było swoje włosy czy też własnoręcznie przygotowane ciekawe preparaty.

Przed namiotem ustawiliśmy stanowisko do zabawy papierowymi rakietkami napędzanymi powietrzem z pustej butelki po wodzie mineralnej.  Dzieci, z pomocą naszych uczniów wykonywały rakietki, a potem celowały nimi w "butelkowe kręgle". Zabawy i śmiechu było co nie miara! Nawet mamy i tatusiowie brali udział w zawodach ze swoimi pociechami.

Opiekunowie dzieci odwiedzających nasze wszystkie stanowiska byli pod wrażeniem doskonałego kontaktu naszych uczniów z młodszymi kolegami, zwracali uwagę na ich kulturę osobistą , życzliwość  i świetne przygotowanie do tłumaczenia zjawisk  i odpowiadania na pytania dzieci.

Nasi uczniowie spisali się doskonale, wielkie dzięki za poświęcony wolny czas i godne reprezentowanie naszej szkoły !

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom naszej szkoły, którzy w różnej formie pomagali nam w przygotowaniu stanowisk i dyżurowali z nami na stoiskach.

 

                                                                                                        Szkolny Zespół Festiwalu Nauki Małego Człowieka