Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019:

 

3 września 2018 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2018 r. - Zimowa przerwa świąteczna

25 stycznia 2019 r. - Ostatni dzień I półrocza

28 stycznia – 10 lutego 2019 r. - Ferie zimowe


10 – 12 kwietnia 2019 r. – Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia 2019 r. część humanistyczna

godz. 9:00 - historia i wiedza o społeczeństwie

godz. 11:00 - język polski

11 kwietnia 2019 r. część matematyczno-przyrodnicza

godz. 9:00 - przedmioty przyrodnicze

godz. 11:00 - matematyka

12 kwietnia 2019 r. język obcy nowożytny

godz. 9:00 - poziom podstawowy

godz. 11:00 - poziom rozszerzony

 

15 – 17 kwietnia 2019 r. – Egzamin ósmoklasisty:

15 kwietnia 2019 r. g. 9 - język polski

16 kwietnia 2019 r. g. 9 - matematyka

17 kwietnia 2019 r. g. 9 - język obcy nowożytny

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

szkoła podstawowa i gimnazjum

02.11.2018r.

10-12.04.2019r.

15-17.04.2019r.

02.05.2019r.