Podręczniki

Poniżej opublikowane podręczniki i materiały ćwiczeniowe obowiązują w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła podstawowa 

Gimnazjum 

 

 

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla uczniów klas: 1-8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum nabywa szkoła z dotacji celowej. Rodzice proszeni są jedynie o zakup wskazanych pozycji do religii.

 


Dzieci z oddziału przedszkolnego nie są objęte dotacją celową, rodzice sami dokonują zakupu wskazanych pozycji.