Podręczniki

Poniżej opublikowane podręczniki i materiały ćwiczeniowe obowiązują w roku szkolnym 2016/2017:


Szkoła podstawowa 

Gimnazjum 

 

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klas: 1-5 szkoły podstawowej oraz 1-2 gimnazjum nabywa szkoła z dotacji celowej. Rodzice proszeni są jedynie o zakup wskazanych pozycji do religii.


Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum nie są objęci dotacją celową, rodzice dokonują zakupu wskazanych pozycji.