Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów zewnętrznych OKE z roku szk. 2014/2015:

 

 

 

1.      Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej

 

W bieżącym roku szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 38 uczniów z dwóch klas szóstych szkoły podstawowej.

Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 81,6% z części pierwszej (język polski – 84% i matematyka – 78,9%) i 91,6% z części drugiej sprawdzianu (język angielski).

Wynik z części pierwszej sprawdzianu osiągnął przedział wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 9-najwyższy. Wynik z części drugiej sprawdzianu osiągnął przedział wyników dydaktycznych w skali staninowej pomiędzy 8 a 9 – bardzo wysoki / najwyższy. Dla porównania statystyczny uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej z gminy Warszawa – Mokotów uzyskał 78,8% (cz. I) i 90,6% ( cz. II), statystyczny uczeń z powiatu m. st. Warszawy – 77,8% i 89,0%, statystyczny uczeń województwa mazowieckiego – 69,8% i 80,4% zaś pochodzący z kraju – 25,9 pkt.

 

Gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

  

2.      Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich

 

W bieżącym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 37 uczniów z dwóch klas trzecich gimnazjum. Wyniki  przedstawione zostały w skali punktowej, procentowej i centylowej.

  

Część humanistyczna:

- historia i wiedza o społeczeństwie

 

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 70,9%. Dla porównania, średnia wyników uzyskanych w powiecie wyniosła 72,6%, w gminie Warszawa – Mokotów – 72,0%, zaś w województwie mazowieckim – 65,9%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako - wysoki.

Jeden wynik znalazł się w 100 centylu.

 

- język polski

 

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 68,3%. Dla porównania, średnia wyników uzyskanych w powiecie wyniosła 71,0%, w gminie Warszawa - Mokotów – 69,2%, w województwie mazowieckim – 64,7%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 7 - wysoki.

  

Część matematyczno – przyrodnicza:

- przedmioty przyrodnicze

 

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 57,6%. Dla porównania, średnia wyników uzyskanych w powiecie wyniosła 59,1%, w gminie Warszawa - Mokotów – 57,7%, zaś w województwie mazowieckim – 52,1%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8 - bardzo wysoki.

 

- matematyka

 

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 61,5%. Dla porównania, średnia wyników uzyskanych w powiecie wyniosła 60,2%, w gminie Warszawa - Mokotów – 57,5%, zaś w województwie mazowieckim – 51,2%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8 - bardzo wysoki.

 


Język obcy:

- język angielski poziom podstawowy:

 

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 82,2%. Dla porównania, średnia wyników uzyskanych w powiecie wyniosła 81,2%, w gminie Warszawa - Mokotów – 80,5%, zaś w województwie mazowieckim – 69,8%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8 - bardzo wysoki.

Dziewięć osób, z naszej szkoły, uzyskało z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.

 

- język angielski poziom rozszerzony:


Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 67,5%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 66,9%, w gminie Warszawa - Mokotów – 65,4%, zaś w województwie mazowieckim – 51,2%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8 - bardzo wysoki.

 

Gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!


Materiał opracowała i przekazała do opublikowania na szkolną stronę internetową wicedyrektor mgr inż. Ewa Liwska.

 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych OKE z roku szk. 2013/2014:

 

  1. 1.      Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej

            W bieżącym roku szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 39 uczniów z dwóch klas szóstych szkoły podstawowej.

            Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 31,72 pkt. na 40 możliwych.
Jest to wynik znajdujący się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 9-najwyższy, lepszy od zeszłorocznego. Odsetek szkół w kraju mieszczących się w tym przedziale wynosi 3,7%, zaś w województwie mazowieckim – 10,1%. Dla porównania statystyczny uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego w 2014r. uzyskał z testu – 26,98 pkt., a pochodzący z kraju – 25,9 pkt.

 

Gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni
i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

  1. 2.      Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich

            W bieżącym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 39 uczniów z dwóch klas trzecich gimnazjum. Wyniki  przedstawione zostały w skali punktowej, procentowej i centylowej.

 

Część humanistyczna:

- historia i wiedza o społeczeństwie

            Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 70,1%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła wyniosła 67,1%, w gminie Warszawa – Mokotów – 67,3%, zaś w województwie mazowieckim – 60,9%. Nasz wynik znajduje się
w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki.

Dwa wyniki znalazły się w 100 centylu.

- język polski

            Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 75,6%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 76,2%, w gminie Warszawa - Mokotów – 74,3%, w województwie mazowieckim – 70,0%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 7-wysoki.

Jedna uczennica zdobyła 100% prawidłowych odpowiedzi.

 

Część matematyczno – przyrodnicza:

- przedmioty przyrodnicze

            Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 64,9%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 60,6%, w gminie Warszawa - Mokotów – 59,9%, zaś w województwie mazowieckim – 54,1%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki.

Jedna osoba z naszej szkoły uzyskała 100% prawidłowych odpowiedzi, a dodatkowo wynik jednej znalazł się w centylu 100.

- matematyka

            Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 64,2%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 59,7%, w gminie Warszawa - Mokotów – 58,8%, zaś w województwie mazowieckim – 50,2%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki.

 

Język obcy:

- język angielski poziom podstawowy:

            Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 83,2%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 81,5%, w gminie Warszawa - Mokotów – 81,3%, zaś w województwie mazowieckim – 70,1%. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki.

Jedna osoba, z naszej szkoły, uzyskała z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.

- język angielski poziom rozszerzony:

            Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 65,9%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 65,7%, w gminie Warszawa - Mokotów – 66,0%, zaś w województwie mazowieckim – 49,6%.

Jedna osoba z naszej szkoły uzyskały z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.

 

 

EWD - Edukacyjna Wartość  Dodana:

            Wielkość ta jest dla szkoły wskaźnikiem efektywności nauczania. Pokazuje jak zostały wykorzystane i rozwinięte możliwości uczniów. Obliczona została za pomocą programu komputerowego – Kalkulator EWD 100 – na podstawie wyników, które dany rocznik uczniów uzyskał na sprawdzianie OKE po klasie szóstej i egzaminie OKE klas trzecich gimnazjum. Wskaźniki EWD dla całej szkoły, z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, przyjęły wartości dodatnie, co oznacza, że jako szkoła prawidłowo wykorzystujemy i rozwijamy możliwości uczniów oraz dobrze przygotowujemy ich do egzaminów zewnętrznych OKE.


Gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni
i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

  1. 3.      Egzamin maturalny

            W 2014.r do egzaminu maturalnego przystąpiło 12 tegorocznych absolwentów naszego liceum.                                                             
W sesji wiosennej egzamin maturalny zdało 5 z 12 uczniów (zdawalność wyniosła 41,7%, porównywalnie w kraju - 71%). Po uwzględnieniu sesji poprawkowej jeszcze trzy osoby, w tym jeden absolwent z lat wcześniejszych, otrzymały świadectwo maturalne (zdawalność wyniosła 58%, zaś w kraju – 82%).

Uczniowie zdawali obowiązkowo 2 egzaminy ustne – z języka polskiego (prezentacja) i języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu) – oraz 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Inne, zdawane przez naszych uczniów egzaminy, były dodatkowymi. Od uzyskanych z nich wyników nie zależało zdanie matury.

To był ostatni egzamin maturalny przeprowadzony w naszym liceum.

 

Gratulujemy zdanej matury!

 

 

Materiał opracowała i przekazała do opublikowania na szkolną stronę internetową  wicedyrektor mgr inż. Ewa Liwska.

  

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych OKE z roku szk. 2012/2013


1.      Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej

W bieżącym roku szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 38 uczniów z dwóch klas szóstych szkoły podstawowej.

Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 28,57 pkt. na 40 możliwych. Jest to wynik znajdujący się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki, lepszy od zeszłorocznego. Odsetek szkół w kraju mieszczących się w tym przedziale wynosi 6,8%, zaś w województwie mazowieckim – 10,5%. Dla porównania statystyczny uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego w 2013r. uzyskał z testu – 25,22 pkt., a pochodzący z kraju – 24,03 pkt.

Łatwość sprawdzianu dla szkoły wyniosła – 0,71. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała łatwość zestawu zadań dla tegorocznego arkusza w wartości 0,63, co określa go mianem umiarkowanie trudnego.

 

Gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni
i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

 

2.      Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich

W bieżącym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 39 uczniów z dwóch klas trzecich gimnazjum. Wyniki  przedstawione zostały w skali punktowej, procentowej i centylowej.

 

Część humanistyczna:

- historia i wiedza o społeczeństwie

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 75,4%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła wyniosła 66,4%, w gminie Warszawa – Mokotów – 66,8%, zaś w województwie mazowieckim – 59,9%. Test ten dla całej populacji piszących uznany została za umiarkowanie trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 9-najwyższy. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 9% szkół.

Dwie osoby z naszej szkoły, z tej części egzaminu, uzyskały 100% prawidłowych odpowiedzi, a dodatkowo wynik jednej znalazł się w centylu 100.

- język polski

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 77%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 71,6%, w gminie Warszawa - Mokotów – 71,3%, w województwie mazowieckim – 64,4%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za umiarkowanie trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 11,7% szkół. 

Wyniki siedmiu osób znalazły się w centylu 100.

 

Część matematyczno – przyrodnicza:

- przedmioty przyrodnicze

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 72%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 67,1%, w gminie Warszawa - Mokotów – 66,2%, zaś w województwie mazowieckim – 61%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za umiarkowanie trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki. W województwie mazowieckim
w przedziale tym znalazło się 9,5% szkół. 

Jedna osoba z naszej szkoły uzyskała 100% prawidłowych odpowiedzi, a dodatkowo wyniki trzech osób znalazły się w centylu 100.

- matematyka

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 67,9%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 59,3%, w gminie Warszawa - Mokotów – 56,5%, zaś w województwie mazowieckim – 50,9%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za umiarkowanie trudny /  trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 10,1% szkół.

Jedna osoba, z naszej szkoły, uzyskała z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.

 

Język obcy:

- język angielski poziom podstawowy:

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 83,1%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 78%, w gminie Warszawa - Mokotów – 76,4%, zaś w województwie mazowieckim – 66,6%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za umiarkowanie trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako 8-bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 10,8% szkół.

Dziesięć osób, z naszej szkoły, uzyskało z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.

- język angielski poziom rozszerzony:

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 69,8%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 63,1%, w gminie Warszawa - Mokotów – 60,7%, zaś w województwie mazowieckim – 48,4%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za trudny.

Jedna osoba z naszej szkoły uzyskały z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.

 

EWD - Edukacyjna Wartość  Dodana:

Wielkość ta jest dla szkoły wskaźnikiem efektywności nauczania. Pokazuje jak zostały wykorzystane i rozwinięte możliwości uczniów. Obliczona została za pomocą programu komputerowego – Kalkulator EWD 100 – na podstawie wyników, które dany rocznik uczniów uzyskał na sprawdzianie OKE po klasie szóstej i egzaminie OKE klas trzecich gimnazjum. Obliczone EWD dla całej szkoły, z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, przyjęło wartości dodatnie, co oznacza, że jako szkoła prawidłowo wykorzystujemy i rozwijamy możliwości uczniów oraz dobrze przygotowujemy ich do egzaminów zewnętrznych OKE. Wskaźnik EWD dla testu humanistycznego (8,7) jest wyższy niż dla testu matematyczno – przyrodniczego (5,2). Wartości wszystkich wskaźmików EWD są dużo wyższe od zeszłorocznych.


Gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni
i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

 

3.      Egzamin maturalny

W 2013.r do egzaminu maturalnego przystąpiło 18 tegorocznych absolwentów naszego liceum i dwóch z lat wcześniejszych.                                                             
W sesji wiosennej nie zdało egzaminu maturalnego 4 z 17 uczniów (zdawalność wyniosła 77%, porównywalnie w kraju - 81%). Po uwzględnieniu sesji poprawkowej jedna osoba pozostała bez świadectwa maturalnego (zdawalność wyniosła 94%, w kraju – 88%).

Uczniowie zdawali obowiązkowo 2 egzaminy ustne – z języka polskiego (prezentacja) i języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu) – oraz 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Inne, zdawane przez naszych uczniów, egzaminy były dodatkowymi. Od uzyskanych z nich wyników nie zależało zdanie matury.

Uzyskane przez naszych uczniów wyniki z przedmiotów obowiązkowych lokują nasze liceum w staninie średnim lub wysokim i są to wyniki porównywalne z zeszłorocznymi.
Z przedmiotów nieobowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym, tegoroczni absolwenci uzyskali wyniki w staninie średnim, podobnie jak z przedmiotów nieobowiązkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym.  

 

Gratulujemy zdanej matury!

 

 

Materiał opracowała i przekazała do opublikowania na szkolną stronę internetową  wicedyrektor Ewa Liwska.

 

 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych OKE z roku szk. 2011/2012:

 

 1.      Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej

W bieżącym roku szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 37 uczniów z dwóch klas szóstych szkoły podstawowej. Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 25,31 pkt. na 40 możliwychJest to wynik znajdujący się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako wysoki. Odsetek szkół w kraju mieszczących się w tym przedziale wynosi 12,7%, zaś w województwie mazowieckim – 13,1%. Dla porównania statystyczny uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego w 2012r uzyskał z testu – 23,87 pkt., a pochodzący z kraju – 22,75 pkt.

Łatwość sprawdzianu dla szkoły wyniosła – 0,63. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała łatwość zestawu zadań dla tegorocznego arkusza w wartości 0,60, co określa go mianem umiarkowanie trudnego.

 

 Gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni 

i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

  

 2.      Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich

W bieżącym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 39 uczniów z dwóch klas trzecich gimnazjum. Po raz  pierwszy egzamin gimnazjalny pisany był zgodnie z nową formułą, a wyniki  przedstawione zostały w skali procentowej i centylowej.

Część humanistyczna:

- historia i wiedza o społeczeństwie

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 72,6%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła wyniosła 69,4%, w gminie Warszawa – Mokotów – 68,5%, zaś w województwie mazowieckim – 62,7%. Test ten dla całej populacji piszących uznany została za umiarkowanie trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 11,15% szkół.

Jedna osoba z naszej szkoły, z tej części egzaminu, uzyskała 100% prawidłowych odpowiedzi, a wyniki dwóch innych znalazły się w centylu 100.

- język polski

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 76,8%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 72,6%, w gminie Warszawa - Mokotów – 70,6%, w województwie mazowieckim – 66,9%, zaś w kraju – 65%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za umiarkowanie trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 11,26% szkół.

Część matematyczno – przyrodnicza:

- przedmioty przyrodnicze

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 61,7%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 57,5%, w gminie Warszawa - Mokotów – 56,1%, zaś w województwie mazowieckim – 51,8%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za umiarkowanie trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 12,37% szkół.

Wyniki trzech osób z naszej szkoły znalazły się w centylu 100.

- matematyka

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 66,0%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 58,5%, w gminie Warszawa - Mokotów – 55,5%, zaś w województwie mazowieckim – 50,4%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za raczej trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 12,04% szkół.

Dwie osoby, z naszej szkoły, uzyskały z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.

Język obcy:

- język angielski poziom podstawowy:

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 83,2%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 76,3%, w gminie Warszawa - Mokotów – 76,5%, zaś w województwie mazowieckim – 65,6%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za umiarkowanie trudny. Nasz wynik znajduje się w przedziale wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 13,47% szkół.

Pięć osób, z naszej szkoły, uzyskało z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.

- język angielski poziom rozszerzony:

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 68,8%. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 62,8%, w gminie Warszawa - Mokotów – 62,4%, zaś w województwie mazowieckim – 48,1%. Test ten dla całej populacji piszących został uznany za umiarkowanie trudny.

Dwie osoby z naszej szkoły uzyskały z tej części egzaminu 100% prawidłowych odpowiedzi.


 

 

EWD - Edukacyjna Wartość  Dodana:

Wielkość ta jest dla szkoły wskaźnikiem efektywności nauczania. Pokazuje jak zostały wykorzystane i rozwinięte możliwości uczniów. Obliczona została za pomocą programu komputerowego – Kalkulator EWD 100 – na podstawie wyników, które dany rocznik uczniów uzyskał na sprawdzianie OKE po klasie szóstej i egzaminie OKE klas trzecich gimnazjum. 

Ze względu na zmianę formuły egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu prezentowania wyników (w procentach i w centylach) nie dokonano porównania jej z zeszłoroczną wartością.  Obliczone EWD dla całej szkoły, z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, przyjęło wartości dodatnie, co oznacza, że jako szkoła prawidłowo wykorzystujemy i rozwijamy możliwości uczniów oraz dobrze przygotowujemy ich do egzaminów zewnętrznych OKE. Wskaźnik EWD dla testu matematyczno – przyrodniczego (1,42) jest wyższy niż dla testu humanistycznego (0,85).

 

Gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni
i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

 

  

 3.      Egzamin maturalny

W 2012r do egzaminu maturalnego przystąpiło 17 absolwentów naszego liceum. W sesji wiosennej nie zdało egzaminu maturalnego 5 z 17 uczniów (zdawalność wyniosła 70,6%). Po uwzględnieniu sesji poprawkowej trzy osoby pozostały bez świadectwa maturalnego (zdawalność wyniosła 82,4%).

Uczniowie zdawali obowiązkowo 2 egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – oraz 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Inne, zdawane przez naszych uczniów, egzaminy były dodatkowymi. Od uzyskanych z nich wyników nie zależało zdanie matury.

Uzyskane przez naszych uczniów wyniki z przedmiotów obowiązkowych lokują nasze liceum w staninie średnim lub wysokim i są to wyniki porównywalne z zeszłorocznymi. 

Z przedmiotów nieobowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym, tegoroczni absolwenci uzyskali wyniki w staninie średnim, zaś z przedmiotów nieobowiązkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym, poniżej średniej.

  

Gratulujemy zdanej matury!

 

   

 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych OKE z roku szk. 2010/2011:

 

 

 

1. Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej

W bieżącym roku szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 36 uczniów z dwóch klas szóstych szkoły podstawowej. Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 31,09 pkt. na 40 możliwych. Jest to wynik znajdujący się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako najwyższy. Odsetek szkół w kraju mieszczących się w tym przedziale wynosi 4,1%, zaś w województwie mazowieckim – 9,0%. Dla porównania statystyczny uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego w 2011r uzyskał z testu – 25,96 pkt, a pochodzący z kraju – 25,27 pkt. Łatwość sprawdzianu dla szkoły wyniosła – 0,78. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała łatwość zestawu zadań dla tegorocznego arkusza w wartości 0,65, co określa go mianem umiarkowanie trudnego.

 

Gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni 
i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

 

2. Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich

W bieżącym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 35 uczniów z dwóch klas trzecich gimnazjum.

Część humanistyczna:

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 36,65 punktów na 50 możliwych. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 30,53, w gminie Warszawa - Mokotów – 29,85, w województwie mazowieckim – 27,33, zaś w kraju – 25,33. Test ten dla całej populacji piszących w województwie mazowieckim został uznany zaumiarkowanie trudny o łatwości rozwiązania zadań równej 0,51. Nasz wynik znajduje się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako najwyższy. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 9,94% szkół. Z zadowoleniem informujemy, że nasi uczniowie uzyskali wynik wyższy niż rok temu. Poziom średni i wyżej uzyskało 31 uczniów.

Część matematyczno – przyrodnicza:

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 32,76 punktów na 50 możliwych. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 27,80, w gminie Warszawa – Mokotów – 26,75, w województwie mazowieckim – 24,54, zaś w kraju – 23,63. Test ten dla całej populacji piszących w województwie mazowieckim został uznany za trudny o łatwości rozwiązania zadań równej 0,49. Nasz wynik znajduje się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych określonych w skali staninowej jako bardzo wysoki. W województwie mazowieckim w przedziale tym znalazło się 11,52% szkół. Z zadowoleniem informujemy, że nasi uczniowie utrzymali wynik równy zeszłorocznemu. Poziom średni i wyżej uzyskało 33 uczniów.

EWD - Edukacyjna Wartość Dodana:

Wielkość ta jest dla szkoły wskaźnikiem efektywności nauczania. Pokazuje jak zostały wykorzystane i rozwinięte możliwości uczniów. Obliczana jest przez program komputerowy – Kalkulator EWD – na podstawie wyników, które dany rocznik uczniów uzyskał na sprawdzianie OKE po klasie szóstej i egzaminie OKE klas trzecich gimnazjum. Jako jedno z nielicznych gimnazjów mokotowskich uzyskaliśmy wartości EWD dla obu egzaminów gimnazjalnych dodatnie. Kształtują się one na poziomie wyniku najwyższego – wysokiego z części humanistycznej oraz wysokiego – wyżej średniego z części przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Nadal jesteśmy stabilną „szkołą sukcesu”, definiowaną jako „szkoła o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania”.

Język obcy:

Uczniowie naszej szkoły z tej części egzaminu uzyskali średnio 40.2 punktów na 50 możliwych. Dla porównania, średnia uzyskanych punktów w powiecie wyniosła 35,49, w gminie Warszawa – Mokotów – 34,98, zaś w województwie mazowieckim – 29,16. Test ten dla całej populacji piszących w województwie mazowieckim został uznany za umiarkowanie trudny o łatwości rozwiązania zadań równej 0,58. Z zadowoleniem informujemy, że 3 osoby uzyskały maksymalną ilość punktów, a 4os. – 49.

 

Gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni

 i życzymy Wam dalszych sukcesów edukacyjnych!

 

3. Egzamin maturalny

W 2011r do egzaminu maturalnego przystąpiło 18 z 19 absolwentów naszego liceum. W sesji wiosennej nie zdało egzaminu maturalnego 5 z 18 uczniów. W sesji sierpniowej wszyscy zdający uzyskali świadectwa maturalne. Uczniowie zdawali obowiązkowo 2 egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – oraz 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Inne zdawane przez naszych uczniów egzaminy były dodatkowymi, od uzyskanych z nich wyników nie zależało zdanie matury. Uzyskane przez naszych uczniów wyniki z przedmiotów obowiązkowych lokują nasze liceum w staninie powyżej średnim lub wysokim i są to wyniki porównywalne z zeszłorocznymi. Z przedmiotów nieobowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym, tegoroczni absolwenci uzyskali wyniki gorsze niż zeszłoroczni. Z przedmiotów nieobowiązkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nasi uczniowie na ogół osiągają wyniki poniżej średniej. Gratulujemy wszystkim naszym absolwentom zdanej matury!

 


Wyniki uczniów klas III gimnazjum uzyskane z egzaminu w r. szk. 2009/2010.W br. szk. do egzaminu przystąpiło 40 uczniów z dwóch klas trzecich. Wszyscy uczniowie pracowali z arkuszem standardowym. Uczniowie niepełnosprawni /8/ oraz z opinią o dysleksji / 11 / korzystali z dostosowanych warunków, zgodnie z procedurami CKE.

Cześć humanistyczna:


Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 35,70 pkt. na 50 możliwych. Jest to wynik znajdujący się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych określanych w skali staninowej jako wyżej średni. Podobnie jak w latach ubiegłych, wynik jest wyższy od średniego wyniku w :
dzielnicy Warszawa - Mokotów / 34,91 / 
województwie mazowieckim / 30,52 /
kraju / 29,88 /

Z zadowoleniem ustaliliśmy, że aż 17 uczniów znalazło się w przedziałach punktowych odpowiadających wynikom najwyższym, bardzo wysokim i wysokim. Żaden uczeń nie uzyskał wyniku najniższego, jedynie dwóch uczniów uzyskało wynik niski i bardzo niski. 

Część matematyczno – przyrodnicza:


W części matematyczno-przyrodniczej uczniowie uzyskali średnio 31 pkt. na 50 możliwych. Jest to wynik znajdujący się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych bardzo wysokich, utrzymywany przez szkołę od trzech lat. Podobnie jak w latach ubiegłych, wynik jest wyższy od średniego wyniku w :
dzielnicy Warszawa - Mokotów / 27,28 / 
województwie mazowieckim / 24,96 /
kraju / 23,90 /
Na podstawie analizy wyników indywidualnych, uzyskanych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych ustaliliśmy, że 20 uczniów sytuuje się w przedziałach wyników dydaktycznych najwyższych , bardzo wysokich i wysokich. Żaden uczeń nie uzyskał wyniku najniższego. Wynik bardzo niski i niski uzyskało 2 uczniów.

Edukacyjna Wartość Dodana /współczynnik obliczony na podstawie uzyskanych przez tegorocznych absolwentów gimnazjum wyników sprawdzianu po kl. VI w 2007 roku oraz wyników egzaminu w 2010 roku/
Obliczony współczynnik 
-dla przedmiotów humanistycznych mieści się w przedziale dla wyniku średniego,
-dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – w przedziale wyniku wyżej średniego.
Uzyskane wyniki nadal sytuują nasze Gimnazjum w grupie „ Szkół Sukcesu”, definiowanej jako „szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania”.

Język obcy


W roku szk. 2009/10 po raz drugi gimnazjaliści przystąpili do egzaminu z języka obcego. W naszym gimnazjum wszyscy uczniowie wybrali język angielski. Uzyskany średni wynik 40,25 pkt. na 50 możliwych jest wyższy od wyników w:
- dzielnicy Mokotów / 36,51 /
- województwie mazowieckim /30,52 /
- w kraju /29,88 /.
Egzamin z języka angielskiego okazał się dla naszych uczniów niezbyt trudny. Gimnazjaliści najlepiej radzili sobie z zadaniami sprawdzającymi odbiór tekstu słuchanego. Na podstawie analizy wyników indywidualnych ustaliliśmy, że 5 uczniów osiągnęło wynik najwyższy, 10 – wynik bardzo wysoki, a 9 wynik wysoki. Żaden z uczniów nie uzyskał wyniku najniższego i niskiego.


Wyniki uczniów klas III gimnazjum, uzyskane z egzaminu w r. szk. 2008/09.


Do egzaminu przystąpiło 42 uczniów z dwóch klas trzecich. 41 uczniów pracowało z arkuszem standardowym, jedna uczennica - z arkuszem przeznaczonym dla osób niesłyszących.
 

Cześć humanistyczna:


Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 40,34 pkt. na 50 możliwych. Jest to wynik znajdujący się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych najwyższych. 
Podobnie, jak w latach ubiegłych, wynik jest wyższy od średniego wyniku w: 
dzielnicy Warszawa - Mokotów / 36,66 / 
województwie mazowieckim / 32,81 / 
kraju / 31,67 / 
Uczniowie naszego gimnazjum od kilku lat znajdują się w grupie szkół uzyskujących z egzaminu z przedmiotów humanistycznych, wynik dydaktyczny najwyższy. 
Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że aż 18 uczniów znalazło się w przedziałach punktowych odpowiadających wynikom najwyższym i bardzo wysokim; żaden uczeń nie uzyskał wyniku najniższego, bardzo niskiego i niskiego. 

Część matematyczno – przyrodnicza:


W tej części egzaminu uczniowie uzyskali średnio 33,73 pkt. na 50 możliwych. Jest to wynik znajdujący się w przedziale punktowym wyników dydaktycznych bardzo wysokich, utrzymywany przez szkołę od dwóch lat. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, wynik jest wyższy od średniego wyniku w : 
dzielnicy Warszawa - Mokotów / 30,86 / 
województwie mazowieckim / 27,53 / 
kraju / 26,03 / 
Na podstawie analizy wyników indywidualnych, uzyskanych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ustaliliśmy, że 27 uczniów sytuuje się w przedziałach wyników dydaktycznych najwyższych i bardzo wysokich. 
W przeciwieństwie do ubiegłego roku, mieliśmy też uczniów / 6 /, którzy uzyskali wynik najniższy, bardzo niski i niski . 

Edukacyjna Wartość Dodana:


/ współczynnik obliczony na podstawie uzyskanych wyników sprawdzianu po kl. VI oraz wyników egzaminu w latach 2006-2009/

Uzyskany przez nas współczynnik EWD /edukacyjna wartość dodana / 
- dla przedmiotów humanistycznych wynosi 4.64 / wynik najwyższy / 
- dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 1.37 / wynik wyżej średni / 
sytuuje nas w grupie „ Szkół Sukcesu”, definiowanej jako „szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania”. 

Język obcy:


W roku szk. 2008/09 po raz pierwszy gimnazjaliści przystąpili do egzaminu z języka obcego. W naszym gimnazjum wszyscy uczniowie wybrali język angielski. 
Uzyskany średni wynik 39,85 pkt. na 50 pkt. możliwych, jest wyższy od wyników w: 
- dzielnicy Mokotów / 37,74 / 
- powiecie warszawskim /36,99 / 
- w kraju /30,63 /