Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia pozalekcyjne oddziału przedszkolnego i klas 1 - 3 szkoły podstawowej

 

Rodzaj zajęć

Osoba prowadząca

Termin / miejsce

Koło ekologiczne „Ekoludek”

Miłosława Kowalczewska

piątek g. 15 – 16 / s. 109a

Koło informatyczne

Katarzyna Luty

wtorek g. 8.05 – 8.50 / s. 024

Koło redakcyjne – “Mały Redaktorek”

Monika Olejniczak

wtorek g. 8.05 – 8.50 / 111a

Koło matematyczne kl. 3

Monika Zielińska

poniedziałek g. 8.05 – 8.55 / s. 111a

Gry i zabawy ogólnorozwojowe
dla uczniów klasy pierwszej

Ewa Sitkowska,  Katarzyna Luty

piątek g. 12.45 – 13.30 / s. 105b

Ortografia dla zdolnych

Violetta Kozera

piątek g. 8.05 – 8.50 / s. 110a

Sekcja wokalna „Warszawskich Nutek”

Małgorzata Izdebska

piątek g. 15 – 16 / sala muzyczna

Gimnastyka korekcyjna dla oddziału przedszkolnego

Jan Moraczewski

poniedziałek g. 13.50 – 14.35,
piątek g. 13.50 – 14.35 / mała sala gimnastyczna

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne klas 4 - 6 szkoły podstawowej  

 

Rodzaj zajęć

Osoba prowadząca

Termin / miejsce

Zajęcia z języka hiszpańskiego

Michalina Szymczak

czwartek g. 14.45 – 15.30 / s.202

Koło języka angielskiego dla klas 6 sp

Aleksandra Dziewicka

wtorek g. 15 – 15.45 / s. 44b

Koło zoologiczne

Anna Suska

piątek g. 14.45 – 15.30 / s. 216d

Gazetka – “Mały Redaktor”

Barbara Zaremba

piątek g. 13.50 – 14.35 / s. 202

Tenis

Leszek Hirszler

czwartek g. 13.40 – 14.25 / sala gimn.

Piłka siatkowa

Dorota Martewicz

środa g. 13.40 – 14.25 / sala gimnastyczna

Sekcja wokalna „Warszawskich Nutek”

Małgorzata Izdebska

piątek g. 15 – 16 / sala muzyczna

Zajęcia biblioteczne / czytelnicze / turniej Trójfantastyczny

Joanna Skrodzka

ustalany na bieżąco

Realizacja zadań Małego Wolontariatu

Grażyna Węgiełek

ustalany na bieżąco

Opieka nad samorządem szkoły podst.

Beata Łuczyńska - Kamińska

ustalany na bieżąco

Hipoterapia

Anna Sikorka

soboty w Stajni Galilea – Wilcza Góra

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne klas I - III gimnazjum

  

Rodzaj zajęć

Osoba prowadząca

Termin / miejsce

Koło fizyczne

Maria Dobkowska

środa, czwartek g. 8.05 – 8.50 / s. 124

Koło historyczne

Grzegorz Fijałek

wtorek g. 8.05. –  8.50 / s. 127

Koło wiedzy o społeczeństwie

Grzegorz Fijałek

środa g. 14.45 – 15.30 / s. 127

Koło języka francuskiego

Barbara Nowosielska

środa g. 14.45 – 15.30 / s. 44b

Koło języka angielskiego

Ewa Durka

środa g. 14.45 – 15.30 / s. 45b

Koło chemiczne

Anna Krawczyk

wtorek g. 14.45 – 15.30 / s. 129

Koło geograficzne / PTG

Agnieszka Zdziarska

pon. lub wtorek g. 15 – 15.45 / s. 221

Koło teatralne

Joanna Skrodzka, Anna Pecyna,
Lena Smolińska

ustalany na bieżąco

Opieka nad samorządem gimnazjalnym

Anna Suska, Grzegorz Fijałek

ustalany na bieżąco

Koło matematyczne

Paulina Kędzierska

poniedziałek 14.45 – 15 30 / s. 127

Koło przygotowujące do Olimpiady Matematycznej Juniorów

Agnieszka Mańkowska

poniedziałek g. 13.50 – 14.35 / s. 122

Koło z podstaw przedsiębiorczości

Jolanta Jędruszczak

środa g. 15 – 15.45 / s. 215

Realizacja zadań Wolontariatu

Jolanta Jędruszczak

ustalany na bieżąco

Rozwijanie kompetencji językowych uczniów kl.IIIg – język polski

Joanna Skrodzka

Anna Pecyna

piątek g. 13.40 – 14.25 / s. 127

środa lub czwartek g. 14.45 – 15.30 /s. 116

Zajęcia utrwalające i poszerzające wiedzę matematyczną dla uczniów kl.IIIg

Karolina Łysiak

czwartek g. 7.20 – 8.05 / s. 221d

Rozwijanie kompetencji językowych uczniów kl.IIIb g – język angielski

Anna Bylicka

poniedziałek g. 14.45 – 15.30 / s. 122

Sekcja instrumentalna „Warszawskich Nutek”

Małgorzata Izdebska

piątek g. 15 – 16 / sala muzyczna

Warsztaty artystyczne

Agnieszka Holc - Jagodzińska

ustalany na bieżąco

Warsztaty z przestrzeni twórczej – artterapia i socjoterapia

Joanna Skrodzka,

Agnieszka Holc - Jagodzińska

poniedziałek i czwartek g. 16 – 18 / s. 118

Piłka nożna

Dariusz Bajorek

środa g. 8.05 – 8.50 / sala gimnastyczna

Siatkówka

Jarosław Palczewski

wtorek g. 13.40 – 14.25 / sala gimn.

Koło szachowe i gier planszowych

Anna Suska

ostatni piątek miesiąca – 3 godziny

Mediacje

Beata Janowska

ustalany na bieżąco

Doradztwo zawodowe

Anna Stepka

ustalany na bieżąco

Hipoterapia

Anna Sikorka

soboty w Stajni Galilea – Wilcza Góra

 

 

 

Szkolne Pogotowie Naukowe

 

Rodzaj zajęć

Osoba prowadząca

Termin / miejsce

Każdy przedmiot

Każdy nauczyciel przedmiotu

pół godziny tygodniowo,
po wcześniejszym umówieniu się
z nauczycielem