Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z Rodzicami:

 

                           szkoła podstawowa                            gimnazjum

14.09.2016r.               g. 17.30                                            g. 18

05.10.2016r.               g. 17.30                                            g. 18

04.01.2017r.               g. 17.30                                            g. 18

15.03.2017r.               g. 17.30                                            g. 18

17.05.2017r.               g. 17.30                                            g. 18

07.06.2017r.               g. 17.30                                            g. 18