Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Tematyka zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Gimnazjum Integracyjnym nr 12:

- klasa I gimnazjum - cztery lekcje wychowawcze przeprowadzone w oparciu o scenariusze w ramach projektu „Zaplanuj swoją przyszłość”, opracowanego przez specjalistów w ramach systemu Warszawskiego Doradztwa Zawodowego;

- klasa II gimnazjum - poznawanie zawodów i rynku pracy;

- klasa III gimnazjum - przeprowadzenie godziny wychowawczej  w ramach projektu „Zastanów się zanim zdecydujesz”,  opracowanego przez specjalistów w ramach systemu Warszawskiego Doradztwa Zawodowego.

 

Działania szkoły podejmowane w ramach Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego:

- Testy Zainteresowań i Predyspozycji Zawodowych - psycholog szkolny Hanna Gryniewicz (przeprowadzane w miarę potrzeb);

- przekazywanie informacji uczniom o konkursach, targach edukacyjnych, dniach otwartych w szkołach  ponadgimnazjalnych;

- organizacja na terenie szkoły prelekcji dla rodziców;

- organizacja punktu informacji zawodowej dla uczniów.

Adresy doradców zawodowych:

  • Centrum Doradztwa w Zespole Szkół Integracyjnych i Ekonomicznych nr 1, ul. Stawki 10, 22 831 16 83
  • Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad, 22 656 66 48
  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie, ul. K. I. Gałczyńskiego 4,  22 827-62-50

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/ 8, 22 841 14 23

Pomocne adresy: