Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Adresy doradców zawodowych:

  • Centrum Doradztwa w Zespole Szkół Integracyjnych i Ekonomicznych nr 1, ul. Stawki 10, 22 831 16 83
  • Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad, 22 656 66 48
  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie, ul. K. I. Gałczyńskiego 4,  22 827-62-50

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/ 8, 22 841 14 23

Pomocne adresy: