Dzielnicowe Centrum Integracji

 

 

 

ZAPROSZENIE

Dzielnicowe Centrum Integracji Warszawa Mokotów

zaprasza na III konferencję

pt. "Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce",

która odbędzie się 14 marca 2018 r. w godz. 9.00 - 15.00,

w Służewskim Domu Kultury, w Warszawie

przy ul. Bacha 15.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.przedszkole117.waw.pl  w zakładce "Konferencja".

 

 

 

Czym jest Dzielnicowe Centrum Integracji?

 

W każdej z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywy Biura Edukacji m.st. Warszawy funkcjonują Dzielnicowe Centra Integracji.

Zadaniem Centrów jest:

  • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
  • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
  • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia lub porady mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

 

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 

Skład Dzielnicowego Centrum  Integracji

1) Pani Violetta  Pulwarska – Zastępca Naczelnika  Wydziału Oświaty
 i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów – przewodnicząca,

2) Pani Grażyna Kondracka – Główny specjalista w Wydziale Oświaty
 i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,

3) Pani Małgorzata Jarnuszkiewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   nr 8,

4) Pani Maria Głodek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7,

5) Pani Monika Mokrzyszczak – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 45,

6) Pani  Beata Zawadzka – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117,

7) Pani Małgorzata Mazur – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi,

8) Pani Mariola Jakowicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi,

9) Pani Małgorzata Kułaczkowska – Dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi,

10) Pani Lidia Kumanek – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62,

11) Pani Małgorzata Pucułek – Dyrektor LXV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi,

12) Pani Maria Maciejewska -  Radna Rady Dzielnicy Mokotów  m. st. Warszawy (Komisja Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy),

13) Pani Irmina Jakubczak – Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 188,

14) Pani Maria Kuźniewska- Zdrojowy – Dyrektor Przedszkola Specjalnego
nr 393,

15) Pani Hanna Myszewska – Dyrektor Przedszkola nr 326.