Terapie

Terapie

Terapia metodą Tomatisa:

p. Małgorzata Mikołajczyk

p. Violetta Kozera

EegBiofeedback:

p. Jan Moraczewski

Integracja sensoryczna:

p. Anna Sikorska

p. Małgorzata Kahl

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne:

p. Monika Kos

p. Elżbieta Kopyt

p. Lidia Kumanek

Logopedzi:

p. Małgorzata Mikołajczyk

p. Anna Raczkiewicz

 

Rehabilitanci : 

 

 

 

p. Elżbieta Hirszler
p. Małgorzata Noryśkiewicz
p. Anna Sikorska