Zespół terapeutyczno - diagnostyczny

Zespół terapeutyczno - diagnostyczny

Skład osobowy:

przewodnicząca: p. Małgorzata Mikołajczyk (logopeda)
członkowie:

p. Joanna Sochoń - Sadowska (psycholog)

p. Hanna Gryniewicz (psycholog)

p. Anna Droś 

p. Beata Janowska (szkolny mediator)

p. Magdalena Makuch (szkolny pedagog)