Klub Absolwenta

Wszystkich Absolwentów naszej szkoły serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami poprzez

np. absolwentzsi62@wp.pl, w temacie listu wpiszcie - Klub Absolwenta. 

Planujemy zorganizować spotkanie wspomnieniowe.

Czekamy na wiadomości od Was!

 

 

Losy absolwentów rok szkolny 2015 / 2016:

 

szkoła podstawowa

Spośród 41 uczniów kończących Szkołę Podstawową Integracyjną nr 339, do Gimnazjum Integracyjnego nr 12, zostało zakwalifikowanych 20 uczniów.

68 % uczniów, którzy ukończyli naszą szkołę podstawową zostało zakwalifikowanych do placówek I priorytetu, a 9 absolwentów nie zostało przyjętych do Gimnazjum Integracyjnego nr 12, które wybierali jako placówkę I priorytetu.

1 uczeń został przyjęty do gimnazjum im. Husarii Rzeczypospolitej, 8 uczniów – do gimnazjum im. Sandro Pertiniego, 1 uczeń – do gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia Stanisława Wyszyńskiego w Raszynie, 1 uczeń – do gimnazjum im. Juliana Ursyna Niemcewicza, 1 uczeń – do gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie, 3 uczniów – do gimnazjum im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, 1 uczeń – do gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego, 1 uczeń – do gimnazjum im. Tadeusza Reytana, 1 uczeń – do gimnazjum im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, 1 uczeń – do gimnazjum im. Stefana Batorego, 1 uczeń - do gimnazjum w Zespole Szkół nr 60, 1 uczeń - do gimnazjum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

 

gimnazjum

Spośród absolwentów Gimnazjum Integracyjnego nr 12, 47% uczniów zakwalifikowało się do wybranych placówek I priorytetu. Uczniowie w 89% wybierali licea ogólnokształcące, w 9% - technika, a w 2% - zasadnicze szkoły zawodowe.

 


 

Losy absolwentów rok szkolny 2014 / 2015:

 

szkoła podstawowa

Spośród 40 uczniów kończących Szkołę Podstawową Integracyjną nr 339, do Gimnazjum Integracyjnego nr 12, zostało zakwalifikowanych 21 uczniów.

63 % uczniów, którzy ukończyli naszą szkołę podstawową zostało zakwalifikowanych do placówek I priorytetu, a 13 absolwentów nie zostało przyjętych do Gimnazjum Integracyjnego nr 12, które wybierali jako placówkę I priorytetu.

2 uczniów zostało przyjętych do gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów, 2 uczniów – do gimnazjum Przymierza Rodzin, 1 uczeń – do gimnazjum „Przy Łazienkach Królewskich”, 3 uczniów – do gimnazjum im. Sandro Pertiniego, 2 uczniów – do gimnazjum im. gen. Władysława Sikorskiego, 2 uczniów – do gimnzjum im. Wandy Rutkiewicz, 1 osoba – do gimnazjum w Piasecznie, 1 uczeń – do szkoły w Józefosławiu, 2 osoby – do gimnazjum im. Husarii Rzeczypospolitej, 1 osoba – do gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego, 1 osoba – do gimnazjum im. Pułku Armii Krajowej „Baszta”, 1 osoba – do gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego.gimnazjum

Spośród absolwentów Gimnazjum Integracyjnego nr 12, 54% uczniów zakwalifikowało się do wybranych placówek I priorytetu. Uczniowie w 82% wybierali licea ogólnokształcące, a w 18% - technika.

 

 


Losy absolwentów rok szkolny 2013 / 2014:

 

szkoła podstawowa

Spośród 39 uczniów kończących Szkołę Podstawową Integracyjną nr 339, do Gimnazjum Integracyjnego nr 12, zostało zakwalifikowanych 23 uczniów.

70 % uczniów, którzy ukończyli naszą szkołę podstawową zostało zakwalifikowanych do placówek I priorytetu, a 23% absolwentów nie zostało przyjętych do Gimnazjum Integracyjnego nr 12, które wybierali jako placówkę I priorytetu.

1 uczeń wybrał gimnazjum dwujęzyczne, 2 uczniów wybrało szkoły wyznaniowe, 1 uczeń szkołę społeczną, 2 osoby klasy dla uczniów wybitnie zdolnych zlokalizowane przy liceach ogólnokształcących.

 

gimnazjum

Spośród absolwentów Gimnazjum Integracyjnego nr 12, 67% uczniów zakwalifikowało się do placówek I priorytetu. Uczniowie w 69% wybierali licea ogólnokształcące, a w 31% szkoły o profilu technicznym. 1 uczeń ze względu na swoje światowe sukcesy sportowe wybrał szkołę dającą mu możliwość dalszego rozwoju swojej pasji i przeniósł się do Zakopanego.