Biblioteka

"Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem."

                                                                                                                                                                       Jan Wiktor

Biblioteka czynna:

 

Poniedziałek 8.30 - 15.00

 

Wtorek 8.30 - 15.30

 

Środa 8.30 - 15.30

 

Czwartek 8.30 - 15.30

 

Piątek 8.30 - 15.00

 

Nauczyciele bibliotekarze: 

 

p. Marzena Pomianowska

 

p. Joanna Walczak

Regulamin biblioteki 

 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:

 

 • służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

 • służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

 • pełni funkcje szkolnego środka informacji,

 • wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 

 

Biblioteka: 

 • gromadzeni, opracowuje i przechowuje wydawnictwa

 • udostępnia zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną

 • zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne

 • przysposabia uczniów do samokształcenia,

 • działa na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i korzystania z innych bibliotek

 • rozbudza zainteresowania czytelnicze kształtuje kulturę czytelniczą

 • wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • współpracuje z nauczycielami w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

 • pełni funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

 

 

Regulamin korzystania z wypożyczalni i czytelni

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie).

 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały, każdy jest finansowo odpowiedzialny za zbiory, które wypożycza.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
  w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.

 4. Inne materiały biblioteczne (wydawnictwa informacyjne, księgozbiór podręczny, zbiory multimedialne) udostępniane są na miejscu, w czytelni.

 5. Zbiory czytelni oraz podręczniki mogą być wypożyczone uczniom na dobę, po skończonych lekcjach i muszą być zwrócone następnego dnia przed pierwszą lekcją ucznia.

 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 7. Wszystkie wypożyczone materialny powinny być zwrócone najpóźniej 
  na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

 

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Stanowiska komputerowe służą jedynie do celów edukacyjnych (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych i w internecie, wykorzystywania własnych prac dla potrzeb naukowych i dydaktycznych) oraz tworzenia dokumentów przydatnych w działalności szkoły.

 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

 3. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.

 4. Nie można wykorzystywać komputera do prywatnej korespondencji oraz gier i zabaw.

 5. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

                   

Aktualności z biblioteki:

Wystawy

Z okazji 25-lecia naszej szkoły biblioteka przygotowała wystawy: "Twórcy kultury z Mokotowa", "Mokotów ma 100 lat " i "Mokotów w publikacjach ". Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.

Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej

25 listopada biblioteka wspólnie ze świetlicą zorganizowała dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej Dzień Pluszowego Misia. W czasie zajęć  uczniowie poznali historię pluszowego misia oraz innych misiów znanych z literatury i filmu. Dzieci odgadywały zagadki związane z misiami, układały puzzle i kolorowały obrazki. W trakcie spotkania uczniowie opowiadali dlaczego pluszowy miś jest ważny. Pod koniec wizyty w bibliotece dzieci obejrzały wystawę książek, w których bohaterami są misie. Uczniowie wysłuchali też „misiowych” piosenek.


 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Przykładem lat ubiegłych, także i w tym roku, przez ponad dwa tygodnie listopada świętowaliśmy w naszej bibliotece  Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, który przypada na dzień 5 listopada. W zajęciach czytelniczych wzięły udział klasy:  zero, pierwsza  i drugie  szkoły podstawowej oraz świetlica szkolna.

Podczas spotkań nawiązywaliśmy głównie do popularnych baśni zaczerpniętych z literatury i przypomnieliśmy najbardziej znane wątki. Uczniowie mieli za zadanie odgadywać baśnie i bajki na podstawie ilustracji lub cytowanych fragmentów. Rozwiązywali liczne zagadki, rozsypanki  wyrazowe, układali puzzle i wcielali się w bajkowych bohaterów. Nie zapomnieliśmy też o ulubionej zabawie w odgadywanie tytułów na podstawie wylosowanych rekwizytów. Dzieci poznały najsłynniejszych autorów baśni i obejrzały przygotowane dla nich książki.

11 października 2016r. klasa Ia gimnazjum uczestniczyła w spotkaniu autorskim z  Zofią Beszczyńską, poetką, autorką utworów fantastycznych, krytykiem literackim, tłumaczką literatury francuskiej i hiszpańskiej. Autorka za książkę „Królowa ptaków” zdobyła wyróżnienie literackie w konkursie na Książkę Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY. Spotkaniu towarzyszła ciekawa wystawa prac autorstwa Aleksandry Kucharskiej-Cybuch.

Dnia 11.01.2016r. uczniowie klas III a, b i c gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w obchodach jubileuszowych w 95 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W „Kinie za Rogiem” przy zaprzyjaźnionej Multimedialnej Bibliotece nr XXXI odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Kto dziś pamięta o Kolumbach”. Po obejrzeniu filmu uczniowie wzięli udział w spotkaniu z reżyserką dokumentu Małgorzatą Karoliną Piekarską. Jest ona nie tylko reżyserem filmów, ale znamy ją także jako autorkę poczytnych książek dla młodzieży oraz dziennikarkę prasową i telewizyjną.

 

Dnia 1.12.2015r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej odbyło się spotkanie z poetką Dorotą Gellner, w którym wzięła udział klasa 1b szkoły podstawowej. To znakomita nie tylko poetka, ale autorka słuchowisk radiowych i sztuk teatralnych, bajek muzycznych oraz tekstów piosenek. Wśród najbardziej znanych piosenek są takie przeboje jak: „Zuzia lalka nieduża” czy „Ogórek wąsaty”. Odznaczona w 2005 roku „Orderem Uśmiechu”.

W czasie spotkania dzieci słuchały wierszy Doroty Gellner, dopowiadały rymy, odpowiadały na pytania, a nawet tańczyły i śpiewały do piosenek jej autorstwa. Spotkanie to podobało się małym uczestnikom i  można je śmiało zaliczyć do bardzo udanych. 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece      szkolnej

25 listopada uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej przynieśli i zaprezentowali swoje  misie. W czasie wizyty w bibliotece szkolnej uczniowie poznali historię pluszowego misia oraz innych misiów znanych z literatury i filmu. Dzieci odgadywały zagadki i rebusy związane z misiami. W trakcie spotkania uczniowie opowiadali dlaczego pluszowy miś jest dla nich ważny. Pod koniec wizyty w bibliotece dzieci obejrzały wystawę książek, w których bohaterami są różne niedźwiadki.

 

Wyjście do Biblioteki Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży

Drugiego listopada bieżącego roku klasy IIIA i IIIB naszego gimnazjum wybrały się do Biblioteki Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży, znajdującej się przy ulicy Tynieckiej 40, na spotkanie z Pawłem Kowalczykiem. Opowiadał on o swojej książce pt.: "Czerwone drogi Auroville. Wolontariat w Indiach i świat tamilskich wiosek", o swoim pobycie w Auroville oraz o Indiach. Na początku spotkania pokazał prezentację, w której przedstawił ogólne informacje o Indiach, pokazał mnóstwo przepięknych zdjęć oraz wyjaśnił co to jest Auroville. W ciągu 2-godzinnych zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem wioski, w której każde działanie jest zgodne z zasadami ekologii. W opowieści o tej wspaniałej ekowiosce pan Kowalczyk przedstawił swoje refleksje na temat gospodarki, kultury i obyczajów tamtych terenów. Gimnazjalistów najbardziej zaciekawiły zdjęcia zrobione przez pana Kowalczyka. Oniemieli z wrażenia widząc tę przepiękną wioskę i jej okolice.

 

 

22.09.2015r. w bibliotece szkolnej odbyły się spotkania dla klas trzecich szkoły podstawowej i dzieci ze świetlicy z p. Agnieszką Bechler (wychowawczynią klasy 3a), która opowiedziała o swojej babci – Helenie Bechlerowej z okazji 20-tej rocznicy śmierci autorki. Wizytę p. Agnieszki ubarwiły czytane fragmenty utworów H. Bechlerowej i wystawka książek jej autorstwa.

 

25 września 2015r. klasa 5a uczestniczyła w pokazie filmu pt.„Nadbużański Teatr Konny” - o wierzeniach ludowych terenów Mazowsza, Puszczy Białej i ich wpływie na wyobraźnię literacką pokoleń. Film został wyemitowany w Kinie za Rogiem w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy okazji trwania Festiwalu Twórczości Darii Galant "Stacja Literacka". Było to spotkanie z filmem artystycznym i dotyczyło siły dziecięcej wyobraźni.