O nas

Łączymy nowoczesność z tradycją. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę. Klasy liczą po 20 uczniów, w tym 5 uczniów z orzeczeniami. W każdej klasie szkoły podstawowej i gimnazjum pracuje nauczyciel i pedagog specjalny.

Przyjazne otoczenie, budynek bez barier architektonicznych tworzą dobre warunki dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz rewalidacyjnych. Bierzemy udział w wielu konkursach dzielnicowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzimy zajęcia wspierające rozwój dziecka - zajęcia z logopedą, terapia pedagogiczna, terapia metodą Tomatisa.

Posiadamy 2 sale gimnastyczne, boisko do koszykówki i kort tenisowy. Prowadzimy dodatkowo zajęcia takie jak gimnastyka korekcyjna i tenis dla uczniów na wózkach inwalidzkich. Na terenie szkoły działa również SKS.

Posiadamy salę do ćwiczeń rehabilitacyjnych, salę do terapii SI, gabinet do hydroterapii oraz gabinet do terapii EEG biofeedback.

Nauka z wykorzystaniem programów multimedialnych oraz tablicy interaktywnej. Stały dostęp do internetu. Dodatkowowe wyposażenie to drukarka, skaner, słuchawki, projektor multimedialny.

Młodzież organizuje opiekę nad zwierzętami w "Szkolnej Zwierzętarni" zlokalizowanej przy pracowni biologicznej.

Klasy nauczania początkowego zajmują osobne skrzydło w budynku. Na terenie szkoły jest również plac zabaw.