Stołówka szkolna

      

PROCEDURA OPŁAT ZA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W R.SZK. 2016/2017

  1. Stołówka wydaje obiady w godzinach 12.45 – 15.00.
  2. Obiad składa się z zupy, drugiego dania, napoju.
  3. Dzieci korzystające ze świetlicy przychodzą na obiad grupowo z opiekunem.
  4. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2016/ 2017 wynosi 9 zł brutto.
  5. Wpłaty za posiłki można dokonać:
  • na konto – 03 1090 1014 0000 0001 1958 3322

PODAJĄC IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ, MIESIĄC, ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA

  • u ajenta codziennie w godz. 7.00-9.00.

        6. Płatność za obiady należy uregulować najpóźniej do 15 danego miesiąca.

       7. Rodzice lub opiekunowie  zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  najpóźniej do godziny 9.00 pod               numerem tel. 797 375 231, 604 211 828, w przeciwnym razie nie będzie możliwości zwrotu kosztów za obiad.

       8. W razie rezygnacji  z całomiesięcznych obiadów, należy natychmiast powiadomić ajenta w terminie do                             ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. W przeciwnym razie dziecko jest traktowane jako korzystające z                   wyżywienia i koszty ponoszą rodzice lub opiekunowie.

        9. Istnieje możliwość wykupienia obiadów na określone dni w tygodniu po   wcześniejszym   ustaleniu  z ajentem.

      10. WSZYSTKICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW BARDZO PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ                  NA STRONIEwww.matika.waw.pl ORAZ O DOSTARCZENIE JEJ DO AJENTA.

       11. Możliwa jest jednorazowa sprzedaż obiadu (na wynos). Pojemnik dodatkowo płatny 1 zł.

 

                                                                                                                                                         Katarzyna Witt

                                                                                                                                                          Paweł Ignacak

                                                                                                                                                  matika.s.c@gmail.com

Więcej informacji znajdziecie Państwo na: http://asao75.wixsite.com/matika