Zamówienia publiczne

Opublikowano dnia 24.10.2016r. 

 

 

Dyrektor ogłasza przetarg na dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie, mieszczącego się przy ul. św. Bonifacego 10, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja  warunków zamówienia   

                

Formularz ofertowy

  

Zbiorcze zestawienie ofert