Zamówienia publiczne

Opublikowano dnia 15.12.2017r.

 

Dyrektor ogłasza przetarg na dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie, mieszczącego się przy ul. św. Bonifacego 10, w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Specyfikacja zamówienia

 

Załączniki do specyfikacji

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji 

 

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

Opublikowano dnia 24.10.2016r. 

 

 

Dyrektor ogłasza przetarg na dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie, mieszczącego się przy ul. św. Bonifacego 10, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja  warunków zamówienia   

                

Formularz ofertowy

  

Zbiorcze zestawienie ofert