Zamówienia publiczne

Opublikowano dnia 31.10.2018r.

 

Dyrektor ogłasza przetarg na dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie, mieszczącego się przy ul. św. Bonifacego 10, w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja zamówienia

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji

 

Załączniki do specyfikacji:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

Informacja o złożonych ofertach 

 

 

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty